Het NLR en zijn Indiase partner SHAKAT Aviation hebben een contract ondertekend om een geluidstudie uit te voeren voor Indira Ghandi International Airport in New Delhi, India. De opdracht is op 19 juni 2012 verleend door DGCA, het  Directorate General of Civil Aviation van de Indiase overheid. Bij de ondertekeningsceremonie waren vertegenwoordigers van DGCA, Delhi International Airport Ltd. (DIAL) en de Europese Unie aanwezig.

Het NLR en SHAKAT Aviation hebben dit project gewonnen op een competitief speelveld van internationale onderzoeksbureaus. De Delhi geluidstudie moet er toe leiden dat de geluidsoverlast van vliegtuigen rond de luchthaven van Delhi zoveel mogelijk verminderd wordt. Daartoe moeten een rechtvaardig en robuust geluidbeleid en handhavingssysteem worden ontwikkeld. De Delhi geluidstudie, de eerste in India, is een eerste stap om dit doel te bereiken. De onderzoekresultaten worden eind 2012 verwacht.

Binnen dit project zal het NLR zich richten op het vaststellen van vliegtuiggeluid in de woongebieden nabij Delhi Airport.  Vervolgens zal  het NLR voorstellen doen voor hinder beperkende maatregelen en zullen aanbevelingen worden gedaan op het gebied van milieubeleid, handhaving, informatievoorziening en participatie van alle betrokkenen.

Het NLR heeft in de loop van tientallen jaren uitgebreide kennis en expertise opgedaan op het gebied van geluidhinder en Air Traffic Management, in relatie tot de Luchthaven Schiphol en vele andere internationale vliegvelden. Deze kennis wordt gecombineerd met SHAKAT Aviation’s kennis en ervaring met de lokale omstandigheden. Het NLR is voornemens een langdurige en vruchtbare samenwerking tot stand te brengen  met de Indiase overheid en luchthavenautoriteiten en hen te ondersteunen  in hun streven naar een duurzame groei van het Indiase luchttransportsysteem.