Nederlands luchtvaartcluster vergroot kansen op opdrachten in het Midden-Oosten

Het Nationaal Lucht- en Ruimtevaartlaboratorium NLR en vijf MKB-bedrijven hebben dinsdag 26 juli bij Agentschap NL het convenant ‘Desert Tulip’ afgesloten, met als doel opdrachten binnen te halen in de Verenigde Arabische Emiraten (VAE).  De vijf bedrijven, QAPS, TNT Express, KvE Composites, Vision Waves en WCAA hebben tot samenwerking besloten omdat ze elkaar uitstekend aanvullen in hun activiteiten op het gebied van aerospace. Het Ministerie van EL en I zal het consortium de komende drie jaar financieel ondersteunen bij het ontplooien van marketing en sales activiteiten.

Desert Tulip is een zogenaamde PIB, een Convenant Partners for International Business. De PIB’s  worden geïnitieerd door het Ministerie van EL en I met als doel de Nederlandse luchtvaartindustrie in de VAE te bevorderen door het identificeren, ontwikkelen en contracteren van opdrachten voor Nederlandse samenwerkingsverbanden. Nederland heeft ongeveer één procent van de wereldvliegtuigmarkt in handen. Het Nederlands luchtvaartcluster streeft ernaar om een groter marktaandeel te genereren door in nauwe samenwerking kennis en expertise te exporteren. Zo is er onlangs een handelsmissie naar de VAE (o.a. Abu Dhabi en Al Ain) geweest onder leiding van Netherlands Aerospace Group (NAG).

Het PIB convenant Desert Tulip is een goed voorbeeld hoe kennisorganisaties als het NLR samen met en ter ondersteuning van het bedrijfsleven de mogelijkheden proberen te benutten opdrachten uit het buitenland te verkrijgen. Desert Tulip biedt kans op langdurig zakendoen met de VAE voor vijf en op termijn voor tien bedrijven. Hiermee wordt in Nederland ontwikkelde kennis op het gebied van aerospace ook in het buitenland te gelde gemaakt. Het NLR heeft inmiddels meerdere offerte-aanvragen uit de regio ontvangen en de eerste opdracht is eveneens een feit.