Cruiser feeder

Het bijtanken van vliegtuigen in de lucht kan leiden tot aanzienlijke besparing op brandstof en CO2 emissies. Onlangs is in het kader van het Europese onderzoeksproject RECREATE (REsearch on a CRuiser Enabled Air Transport Environment) een serie experimenten ‘op de grond’ afgerond, onder meer met behulp van Grace, de vluchtsimulator van het Nationaal Lucht- en Ruimtevaarlaboratorium NLR. De conclusie luidt dat bijtanken in de lucht technisch, operationeel en economisch haalbaar is.

Bijtanken in de lucht bestaat al langer voor het militaire luchtverkeer. Een groep van Europese universiteiten en onderzoeksorganisaties, waaronder het NLR, heeft nu onderzocht of de koppel- en bijtankmanoeuvres ook bij passagiersvliegtuigen op een veilige en efficiënte wijze kunnen plaatsvinden. Daartoe voerden verkeersvliegers van twee grote Europese luchtvaartmaatschappijen manoeuvres uit in de vlucht simulatoren van het NLR en het DLR, de Duitse zusterorganisatie van het NLR. Deze twee simulatoren werden voor dat doel gekoppeld, waarbij de vliegers in de simulator van DLR de tanker simuleerden en in die van het NLR het passagiersvliegtuig. Daarbij was er steeds sprake van directe interactie tussen de vliegers.

De conclusie luidt dat geautomatiseerd bijtanken in de lucht op een veilige manier kan plaatsvinden en niet leidt tot een overbelasting van de vliegers. Een veilig geautomatiseerd vluchtsysteem betekent onder meer dat informatie over de positie van de vliegtuigen zeer accuraat moet zijn. Daartoe is het vliegtuig onder meer voorzien van zeer gevoelige sensoren. Het hierbij gebruikte systeem werd ontwikkeld door de Technische Universiteit München. De vlieger kan de operatie monitoren op zijn display en eventueel de controle overnemen. Ook houden de vliegers visueel contact met het bijtanken zelf.

Tijdens deze eerste simulator-onderzoeksfase voerden de vliegers standaard manoeuvres uit, op basis waarvan onder andere het systeem en de informatievoorziening op het display van de vliegers werden aangepast. In een tweede simulatorsessie medio 2014, zullen ook meer complexe manoeuvres uitgevoerd worden.

Het NLR zet zijn geavanceerde kennis en faciliteiten in voor dit project en is daarnaast verantwoordelijk voor de project coördinatie van RECREATE dat door de Europese Commissie gesubsidieerd wordt.

http://www.youtube.com/watch?v=cLzfIncPNxs&list=UU_dR_Pg0IUkTek7G5M2mDfA

http://www.cruiser-feeder.eu