Een overzicht van de vele bijdragen van het NLR aan Clean Sky

Hoe maak je vliegtuiggeluid ‘inzichtelijk’?

De VCNS (Virtual Community Noise Simulator) van het Nationaal Lucht- en Ruimtevaartlaboratorium-NLR is een unieke vliegtuiggeluidsimulator die realistisch weergeeft wat je op de grond van een overvliegend vliegtuig hoort. Daardoor levert de geluidsimulator een bijdrage aan een heldere communicatie over de beleving van vliegtuiggeluid. Met de VCNS heeft de EU een instrument in handen om geluidhinderonderzoek te doen, bijvoorbeeld naar aanleiding van nieuwe vliegtuig technologieën (zoals motoren en vliegtuigconfiguraties)  . Daarmee kan de VCNS een bijdrage leveren aan het behalen van de milieudoelstellingen voor vliegverkeer die de EU in het kader van ACARE  (Advisory Concil for Aeronautics Research in Europe) heeft geformuleerd. Het NLR presenteert de première van een video waarin ingegaan wordt op een toepassing van de VCNS. U treft ons op de Clean Sky Demonstration Stand: Stand4/IZ/B10

NLR participeert volop in Clean Sky

In het Clean Sky paviljoen wordt een aantal producten gepresenteerd die in het kader van Clean Sky zijn ontwikkeld: Zo was het NLR betrokken bij de ontwikkeling van de ‘starter-generator demonstrator’. Dat is een startmotor voor gasturbines van helikopters, die tijdens de vlucht fungeert als generator en zo het elektrisch systeem van de helikopter voedt. Deze demonstrator bevat vele innovatieve technologieën (onder andere een rotor met permanente magneten en carbonvezel sleeve) waarmee het gewicht, onderhoudbaarheid en veiligheid optimaal afgestemd zijn. Hij is ontwikkeld in een samenwerking tussen Aeronamic, TU Delft en het NLR.

Model van de CROR motor

Daarnaast is er in de Clean Sky stand ook een presentatie van de CROR-motor (Contra Rotating Open Rotor).  Het NLR was onder meer betrokken bij de analyse van de aero-elastische deformatie van CROR-rotorbladen en bij de aero-acoustische evaluatie van CROR-ontwerpen. De CROR-motor zal naar verwachting een belangrijke bijdrage leveren aan het streven de brandstofconsumptie door vliegverkeer te verminderen.

Clean Sky programma’s

Het is NLR is samen met het Nederlandse bedrijfsleven betrokken in vier Clean Sky-programma’s , ofwel ‘˜Integrated Technology Demonstrators’ (ITD): Smart Fixed Wing Aircraft, Systems for Green Operations, Green Rotorcraft en Eco-Design. NLR is tevens betrokken bij de Clean Sky Technology Evaluator.

Smart Fixed Wing Aircraft (SFWA)

In Smart Fixed Wing Aircraftricht het NLR zich samen met Nederlandse bedrijven als Fokker en Airborne op de ontwikkeling van vleugel- en staartontwerpen van grote en zakenvliegtuigen die een breed scala aan Clean Sky technologieën omvatten. Het doel is technologie demonstratiesystemen te maken die rond 2015 hun eerste vluchten moeten gaat maken. Met de andere leden in SFWA werkt het NLR aan een nieuwe Smart Flap technologie, bestaande uit een nieuwe composietklep aan de trailing edge van de vleugel.

Glijvluchten beperken geluidbeasting rondom luchthavensSystems for Green Operations (SGO)

Met zijn Nederlandse partners in Systems for Green Operations onderzoekt het NLR de lichtgewicht startmotor en generator systemen, voor toepassing in helikopters. Daarnaast werkt het NLR aan geluidmodellering voor trajectoptimalisatie van vliegtuigen en op ‘glijvluchten, een nieuwe milieuvriendelijke manier van vliegen waarbij een hoge capaciteit van de luchthavens wordt nagestreefd.

Green Rotorcraft (GRC)

In Green Rotorcraft ontwikkelt het NLR samen met het Nederlandse bedrijfsleven een helikopter optimalisatie omgeving, met inbegrip van geluid en brandstofverbruik (CO2-uitstoot). In deze simulatieomgeving zijn geluid- en emissiearme helikopterprocedures ontwikkeld. Met de andere leden van GRC is het NLR ook bezig met de optimalisatie van geluidsarme composieten rotorbladen.

Eco-Design(ED)

In Eco-Design bestudeert het NLR de eigenschappen en mogelijke toepassingen van vezels en matrixmaterialen (harssystemen) gemaakt van organische materialen. Interieurpanelen van vliegtuigen lijken een potentieel interessante toepassing, aangezien de organische vezels uitstekende akoestische dempingseigenschappen hebben. Ook in Eco-Design werkt het NLR samen met verschillende Nederlandse bedrijven voor de Europese luchtvaartindustrie.

Technology Evaluator(TE)

In de Technology Evalautors het NLR verantwoordelijk voor de evaluaties op luchthavenniveau, gericht op het kwantificeren van Clean Sky’- voordelen voor Europese luchthavens. Hierbij wordt luchtverkeer op en rond de luchthaven gesimuleerd. Op basis van dit gesimuleerde luchtverkeer worden de geluidsniveaus en emissies in de nabijheid van de luchthaven berekend aan de hand van vliegtuigmodellen.

Wat heeft het NLR de Clean Sky partners te bieden?

Naast de inzet van een brede luchtvaartkennis heeft het NLR grote test- en simulatiefaciliteiten voor evaluatie, verificatie en validatie. Voor veel van de verschillende technologieontwikkelingen werkt het NLR samen binnen nationale en internationale clusters bestaande uit MKB, industriële partners en universiteiten. NLR versterkt zo de innovatieve positie van zowel de Nederlandse als de Europese luchtvaartindustrie, door het aanbieden van geschikte experiment- en simulatiemogelijkheden.

http://www.cleansky.eu/content/event/clean-sky-innovation-zone-farnborough-international-airshow

https://www.nlr.nl/event-info/farnborough-international-airshow/