NLR is steeds meer betrokken bij innovaties in de provincie Zuid-Holland. De onlangs ondertekende samenwerkingovereenkomst met stichting RHIA draagt daaraan bij. Daarbij zal het onderzoeksvliegtuig van NLR en TU Delft een plek krijgen op Rotterdam The Hague Airport.

De laatste jaren is NLR veelvuldig betrokken bij innovatieve ontwikkelingen in de provincie Zuid-Holland. Denk aan de opening van het kennis- en ontwikkelcentrum Space Campus Noordwijk Avatar om het gebruik van Virtual en Augmented Reality voor civiele en militaire ruimtevaartprocessen te stimuleren. Andere voorbeelden zijn de ondersteuning van Unmanned Valley Valkenburg (UVV), waarbij NLR helpt om het voormalige vliegveld Valkenburg beschikbaar te maken als testcentrum voor drones, en de studie voor Rotterdam The Hague Airport (RTHA) waarbij NLR het geluid-verminderend potentieel van een zogenaamde ‘ecowall’ bij de luchthaven heeft onderzocht.

RHIA
Het nieuwste initiatief betreft een samenwerking met het innovatieprogramma Rotterdam The Hague Innovation Airport (RHIA) waarbij de gemeente Rotterdam en Rotterdam The Hague Airport (RTHA) de sociaal-economische betekenis van de luchthaven in de regio willen vergroten. Daarbij streeft de stichting RHIA – opgericht in mei 2019 – ernaar om op de luchthaven een ‘broedplaats’ te maken voor innovaties ten behoeve van een duurzamere luchtvaart. Een logische stap in een reactie op de grootste uitdaging voor de luchtvaart zoals Michel Peters dat al eens beschreef in een eerder interview. Ook NLR neemt zijn verantwoordelijkheid in het streven naar een emissieloze luchtvaart. Daarmee is de samenwerking met RHIA voor NLR een logische zet.

Verbindende factor
Tijdens het Next Aviation symposium op 14 november hebben de directeur van RHIA, Miranda Janse en algemeen directeur Michel Peters beiden de samenwerkingsovereenkomst ondertekend. Daarmee geven de bestuurders het startsein voor een structurele, meerjarige samenwerking voor het bevorderen en realiseren van innovaties in de luchtvaart op het gebied van duurzaamheid, veiligheid en efficiëntie. En van kwaliteit van leven rond de luchthaven.

Uiteindelijk dient RTHA als een proeftuin, o.a. om onderzoek te doen naar elektrisch taxiën en de inzet van drones voor maatschappelijke vraagstukken. NLR speelt daarin een verbindende rol, in samenwerking met verschillende partijen. De komende periode zal de overeenkomst met de betrokken partijen verder worden uitgewerkt. Sommige afspraken zijn echter al wel concreet, zoals de hangaar voor het vliegtuig dat NLR deelt met de TU Delft.

PH-LAB
Het onderzoeksvliegtuig krijgt op RTHA – op projectbasis – een nieuwe thuisbasis. De Citation PH-LAB is een platform waarmee operationele maatregelen en technologie in de praktijk getoetst kunnen worden. Proeven met brandstof behoren ook tot de mogelijkheden. Het betreft een straalvliegtuig en is daarmee qua prestaties een goed voorbeeld van huidige verkeersvliegtuigen die gebruik maken van hetzelfde vliegveld.