DronemappNLR en Stichting PocketFMS zijn in gesprek met het ministerie van Infrastructuur en Milieu over het ontwikkelen van een applicatie die gaat aangeven waar men met een drone mag vliegen en die de gebruiker waarschuwt bij tijdelijke luchtruimrestricties (zoals bij evenementen en noodsituaties).

Er zijn de laatste tijd meerdere voorvallen geweest waarbij drones de veiligheid van de bemande luchtvaart in gevaar hebben gebracht. Met het toenemende gebruik van drones door recreatieve vliegers en de huidige stand van de informatievoorziening is het een kwestie van tijd voordat een serieus veiligheidsincident of luchtvaartongeluk plaatsvindt. Een stap die daarom snel gezet moet worden is zorgen voor informatievoorziening op maat voor deze recreatieve drone gebruikers. NLR en PocketFMS willen daarom de app zo snel mogelijk beschikbaar stellen. Om dit mogelijk te maken is support van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu gewenst. NLR en PocketFMS zijn hierover met het Ministerie in gesprek.

Huidige oplossingen niet voldoende
We zien op dit moment twee oplossingsrichtingen waar de drone-industrie aan werkt: ‘geofencing’ en ‘detect-and-avoid’ methodes.

Drones met geofencing blijken toch vaak te kunnen vliegen in gebieden waar restricties van kracht zijn. Dit blijkt onder andere uit recent onderzoek uitgevoerd door dronewatch.nl. Detect-and-avoid methodes zijn momenteel te groot en te zwaar om toegepast te worden op drones voor recreatief gebruik. Hierdoor kunnen we er voorlopig niet op vertrouwen dat drones uit zichzelf botsingen met ander luchtverkeer zullen voorkomen.

Alerts
Belangrijk onderdeel is ook de mogelijkheid tot ad-hoc versturen van alerts naar gebruikers, wanneer plotselinge beperkingen worden ingesteld rond een locatie, bijvoorbeeld wanneer een trauma-helikopter actief is.

Uiteindelijk moet de applicatie er toe leiden dat het bewustzijn en de kennis van regelgeving onder de Nederlandse dronegebruikers toeneemt, en daarbij conflicten met bemand luchtverkeer worden voorkomen.

Het NLR en PocketFMS hebben samen jarenlange ervaring op het gebied van luchtvaart, regelgeving en veiligheid. Zeer recent nog zijn hun krachten gebundeld in de succesvolle lancering van de app ‘NL AirspaceAVOID’, waarmee luchtsporters en privévliegers worden geïnformeerd over luchtruimstructuren en tijdelijke beperkingen.