TO2 Top Sector Policy

De TO2-federatie en haar leden zijn vanaf nu ook gezamenlijk online te vinden via www.to2-federatie.nl. De organisaties voor toegepast onderzoek werken al sinds 2010 samen in de TO2-federatie (Deltares, ECN, Marin, NLR, TNO en WUR/DLO). Inhoudelijk bundelen zij hun krachten in een open innovatienetwerk. Doel hiervan is om doelgericht, cross-sectoraal en projectmatig te kunnen inspelen op veranderende uitdagingen en vragen rond belangrijke maatschappelijke thema’s.

Dat de instituten voor toegepast onderzoek in Nederland (de TO2-instituten) samenwerken, is al langer bekend. Maar, op welke onderwerpen zij dat doen en hoe de instituten daarin een rol spelen, is niet voor iedereen duidelijk. De website www.to2-federatie.nl brengt daarin verandering. De website geeft antwoord op vragen over zaken als de missie, visie en doelstellingen van TO2. Bovendien krijgen bezoekers inzicht in het kennispotentieel van de federatie en haar leden en wordt duidelijk wie zij voor welke thema’s en onderwerpen kunnen benaderen. Dat maakt zowel de TO2-federatie als haar leden zichtbaarder en toegankelijker.

Verbinden, signaleren en coördineren
De instellingen die samen de TO2-federatie vormen ondersteunen hun klanten laagdrempelig bij het aan elkaar koppelen van toegepast onderzoek, fundamentele kennis en vraagstukken bij (MKB-)bedrijven en overheden. Daarbij kan het gaan om bijvoorbeeld slim, groen en geïntegreerd vervoer, maar ook over veilige, schone en efficiënte energie. De brede kennisbasis van de TO2-instituten gezamenlijk en de flexibele netwerkstructuur maken het mogelijk om snel op ontwikkelingen in te spelen en deze te vertalen naar toepassingen voor bedrijven en overheden. De website zal zich steeds meer vullen met mooie voorbeelden van toegepast onderzoek, zodat bezoekers een goede indruk krijgen van de mogelijkheden van de TO2-federatie en wat samenwerking oplevert voor zowel bedrijven als de BV Nederland.

Thema’s en resultaten
De thema’s waarop TO2 zich richt zijn:

  • Gezondheid, demografische veranderingen en welzijn
  • Voedselveiligheid, duurzame landbouw, marien en maritiem onderzoek en bio-economie
  • Veilige, schone en efficiënte energie
  • Slim, groen en geïntegreerd vervoer
  • Klimaat, hulpbronefficiëntie en grondstoffen
  • Inclusieve en innovatieve samenleving
  • Veilige samenleving

Voor elk van deze thema’s is op de website een trekker te vinden die het netwerk rond dit thema coördineert en hiervoor het aanspreekpunt is. De zeven TO2-coördinatoren vormen samen het TO2 Open Innovatie Netwerk Team dat zorgt voor de onderlinge afstemming.

Meer weten?
Kijk voor meer informatie over de TO2-federatie op www.to2-federatie.nl. Voor vragen kunt u contact opnemen met secretaris Vinod Ramnandanlal via 06 1009 48 42 of een mail sturen via de website.