Het Koninklijk Nederlands Lucht- en Ruimtevaartcentrum (NLR) heeft een aantal ondersteuningsmaatregelen ontwikkeld om met name het midden- en kleinbedrijf in de Nederlandse lucht- of ruimtevaartsector een extra steuntje in de rug te geven. NLR wil met deze MKB-call ontplooide initiatieven verder op weg helpen en daarmee een extra bijdrage leveren aan een duurzame luchtvaart. Zo moeten initiatieven innovatief zijn en een positieve maatschappelijke of economische impact hebben. NLR wil ook de samenwerking met bedrijven uit het MKB versterken en de kennis en faciliteiten van NLR toegankelijker maken.

Bedrijven uit het MKB kunnen op verschillende manieren gebruik maken van de ondersteuningsmaatregelen. Zo moet het project een omvang hebben van minimaal €50.000 en maximaal €100.000 en draagt NLR hier 50% financieel in bij. Tevens stelt NLR met het Engineer 4 One day-consult eigen specialisten ter beschikking om met hun kennis of onderzoek bij te dragen aan uit te voeren ontwikkelingen en stelt NLR de resultaten van een groot deel van ons onderzoek ter beschikking in de vorm van technical papers. Dit omvat onderzoek van composietstructuren voor commerciële vliegtuigen tot de ontwikkeling van duurzame voortstuwingsmethoden. NLR kan ondersteuning bieden in verschillende fasen van productontwikkeling: van onderzoek, ontwikkeling, test, evaluatie, validatie, kwalificatie tot en met certificatie.

Michel Peters, CEO Koninklijke NLR: “Wij willen als NLR graag onze bijdrage leveren aan de concurrentiekracht van de Nederlandse lucht- en ruimtevaartindustrie en aan de verduurzaming van de luchtvaartsector. Het succes hiervoor ligt in handen van het Nederlandse midden- en kleinbedrijf, onze partners en onze medewerkers. Om dat mogelijk te maken, stellen wij een budget beschikbaar om het Nederlandse MKB te ondersteunen, zodat plannen niet alleen ideeën blijven, maar ook werkelijkheid kunnen worden.”

Samengevat zijn de volgende voorwaarden van toepassing:

  • Het bedrijf is een Nederlands lucht- of ruimtevaart gerelateerde MKB of startup
  • Het project is innovatief en heeft een positieve maatschappelijke of economische impact
  • Er wordt in het project gebruik gemaakt van NLR-faciliteiten
  • Het project heeft een omvang van minimaal €50.000 en maximaal €100.000
  • Het bedrijf draagt zelf 50% financieel bij in het project

Voor meer info over het MKB-ondersteuningsprogramma van NLR: www.nlr.nl/aandachtsgebieden/samenwerking/mkb-desk/