NISPE - Novel Integration of Powerplant System Equipment

NIPSE project logoVolgens IATA groeide de luchtvaart wereldwijd de afgelopen 10 jaar gemiddeld met 5,5 procent per jaar en naar verwachting zal die groei zich de komende decennia voortzetten. Hoe kunnen de gevolgen voor het milieu voor omwonenden van luchthavens in Nederland en andere Europese landen zoveel mogelijk beperkt worden? Binnen het EU-programma Horizon 2020 wordt onderzoek gedaan naar deze grensoverschrijdende problematiek. Een van de onderdelen van dit onderzoeksprogramma is het NIPSE project (Novel Integration of Powerplant System Equipment). Dit project heeft als doel bij te dragen aan de ontwikkeling van een nieuwe generatie vliegtuigmotoren, die efficiënter zijn en daardoor minder brandstof verbruiken en minder schadelijke emissies veroorzaken. Naar verwachting komen die motoren in 2025 op de markt. Onlangs werden op de ILA luchtvaartshow in Berlijn de belangrijkste onderzoeksresultaten gepresenteerd.


NLR leverde binnen het NIPSE-project een belangrijke bijdrage aan de ontwikkelingen van deze zogenaamde UHBR (ultra-high by-pass ratio) motoren. Deze motoren zijn groter dan conventionele motoren. Om die reden is het van belang dat de ‘nacelle’, ofwel de ‘omhulling’ van de motor, zo slank mogelijk is, om te voorkomen dat de luchtweerstand van het vliegtuig en daarmee het brandstofverbruik toeneemt. Dat betekent dat alle apparatuur die bij de motor hoort, zoals pompen, regelventielen, kabels en elektrische componenten compacter, lichter en beter geïntegreerd moet zijn. Hoe zorg je ervoor dat je die apparatuur zo dicht mogelijk bij elkaar plaatst? NLR ontwikkelde daartoe een optimalisatie methodiek en een software tool, NEAT (Next generation engine Equipment Allocation Tool) genaamd. Met behulp hiervan kunnen Europese motorfabrikanten straks de motor geoptimaliseerd integreren in de nacelle. Daarmee besparen ze tijd en kosten in het ontwerpproces en vergroten ze hun concurrentiekracht.


Omdat UHBR motoren bij iets hogere temperaturen opereren heeft NLR ook onderzoek gedaan naar ‘warmtewisselaars’, waarmee de apparatuur beter gekoeld kan worden. Deze warmtewisselaars werden op NLR getest en gevalideerd in de NLR Flow Duct Facility. Daarnaast droeg NLR bij aan het testen, analyseren en evalueren van compactere, ‘platte’ kabelbundels en heeft het onderzoek gedaan naar het verbeteren van meetmethodes voor het bepalen van elektromagnetische afscherming van kabels..

NLR speelde een essentiële rol in het NIPSE-project vanwege zijn multidisciplinaire kennis op het gebied van onder andere systeemoptimalisatie, thermische en elektrische modellering en analyse, in combinatie met zijn bijzondere onderzoeksfaciliteiten.

Zie ook de NIPSE-website

This research was funded from the EU’s Horizon 2020 Research and Innovation Programme under Grant Agreement No. 636218. But this press release doesn’t necessarily reflect the views of the European Commission as done here.