Signing the DCMC

Tijdens de NIDV beurs in Ahoy Rotterdam heeft het NLR drie verschillende overeenkomsten getekend, gericht op besparing van onderhoudskosten voor Defensie.

Oprichting onderhoudscentrum voor composieten
Als eerste is de stichtingsakte van het “Dutch Composites Maintenance Centre” (DCMC) ondertekend. Het DCMC gaat innovaties op het gebied van composietstructuren voor de lucht- en ruimtevaart initiëren en ondersteunen. Ondertekenaars zijn de Aerospace Cluster leden Fokker, NLR, Airborne en de TU-Delft.

De meerwaarde van het DCMC bestaat uit het sluiten van de keten tussen het fundamenteel onderzoek bij universiteiten, toepassingsgericht onderzoek bij de instituten en de toegepaste technologie binnen de bedrijven. De bundeling van kennis, faciliteiten en infrastructuur binnen deze drie domeinen zorgt voor een goede afstemming van de onderzoeks-, ontwikkelings- en toepassingsprocessen van de deelnemende partijen.

Het DCMC wordt gevestigd op Business Parc Aviolanda, naast de luchtmachtbasis Woensdrecht, die als primaire gebruiker gaat optreden. De ambitie van het DCMC is om een internationaal leidende onafhankelijke autoriteit te worden, die innovaties initieert en ondersteund op het gebied van onderhoud, reparatie en revisie van composietstructuren.

“Reparatie en onderhoud van composieten componenten in militaire hardware is belangrijk voor de Koninklijke Luchtmacht (KLu), om onze middelen maximaal inzetbaar te houden tijdens de operaties”, zei generaal Sander Schnitger, commandant van de KLu. “Een duidelijk bewijs van het succes van het afgelopen jaar opgerichte Aerospace Cluster, waar de KLu, de industrie en kennisinstellingen innovatieve technologische resultaten bereiken door samenwerking”. 

Testfaciliteit voor rotorbladen
De tweede ondertekening betrof de ontwikkeling van een geavanceerde testfaciliteit voor rotorbladen, om daarmee het aantal testvluchten die nodig zijn voor het balanceren van rotorbladen te reduceren en daarmee ook de kosten. Ondertekenaars zijn Airborne en NLR. De faciliteit is bestemd ter ondersteuning van het Logistiek Centrum Woensdrecht, gevestigd op de vliegbasis, die tevens opdrachtgever hiervoor is.

De nieuwe faciliteit gaat alle eigenschappen meten die relevant zijn voor het dynamisch gedrag van rotorbladen, daar waar traditionele metingen alleen de vaststelling van het zwaartepunt betrof met wat aanpassingen. De innovatieve testfaciliteit biedt unieke mogelijkheden om de geometrie en elastische eigenschappen mee te nemen in het balanceringsproces en is geschikt voor het testen van zowel nieuwe als gereviseerde rotorbladen.

Commodore Mario Verbeek, commandant van het Logistiek Centrum Woensdrecht zegt: “Deze nieuwe technologie is belangrijk voor de Luchtmacht omdat we daarmee het aantal Rotor Track and Balance vluchten kunnen beperken, wat kosten bespaart en de operationele inzetbaarheid vergroot”.

Teststation voor bekabeling en elektronica F-35
Het Logistiek Centrum Woensdrecht (LCW) krijgt wellicht een teststation voor de bekabeling en elektronica voor de F-35. Het LCW heeft daarvoor met NLR, Fokker, NedAero, Thales en Terma een intentieovereenkomst gesloten, ook weer op de NIDV beurs.

In het teststation zullen avionicacomponenten van de F-35 worden getest en gerepareerd. In de overeenkomst staat dat de bedrijven zullen investeren in de testapparatuur terwijl LCW de infrastructuur beschikbaar zal stellen om het teststation te realiseren. Begin 2016 word duidelijk of Woensdrecht het teststation ook daadwerkelijk toegewezen krijgt.