Drones

Met ingang van 10 november 2015 beschikt het NLR over de eerste erkende vliegopleiding  in Nederland voor beroepsmatig vliegen met op afstand bestuurde luchtvaartuigen. Het succesvol afronden van een erkende RPAS (Remotely Piloted Aircraft Systems) vliegopleiding is nodig om het noodzakelijke brevet, het RPA-L, aan te kunnen vragen.

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft het NLR als eerste organisatie in Nederland erkend als vliegopleiding voor RPAS vliegers.

Het NLR is hiermee erkend voor de theorie-opleiding voor RPAS vlieger (voor alle klassen). En ook erkend voor de praktijkvliegopleiding voor de klassen:
-(H) helikopters en MultiRotorSystemen met een gewicht van 0-25 kg.
-(A) vliegtuigen met een gewicht van 0-25 kg.

De theorietraining bestaat uit een cursus van 3 dagen (inclusief examen) en wordt gegeven bij het NLR in Amsterdam. Nadat deze succesvol is afgerond, kan de cursist starten met een praktijktraining. De praktijktraining wordt gegeven op het Nederlands RPAS Test Centrum op de NLR-locatie in Flevoland. Hierin worden cursisten opgeleid om de drone in lastige situaties, met oog voor de omgeving, goed en gecontroleerd te kunnen besturen.

Er worden in Nederland hoge technische eisen gesteld aan een RPAS die beroepsmatig wordt ingezet. Dit vraagt om een uitgebreide technische beoordeling door een erkende keuringsinstantie. Op 1 september 2015 heeft ILT het NLR al erkend als keuringsinstantie voor RPAS.