Qtility - Verification and Validation Solutions

NLR's Fighter4-ShipStart van eerste verificatie en validatie expertisecentrum voor modellen, simulaties en serious-games.

Dinsdag 30 oktober openen het Nationaal Lucht- en Ruimtevaartlaboratorium (NLR) en TNO ‘Q-tility’ een verificatie en validatie (V&V) expertisecentrum  voor simulatie-ontwikkelaars en -gebruikers. Dit expertisecentrum richt zich op een betere kwaliteit van simulaties, modellen en serious-games. Hierdoor kunnen simulatie-ontwikkelaars en gebruikers het rendement van hun investeringen verhogen en risico’s beter beheersen.

Veiligheid
Modellen, simulaties en serious-games zijn veelal effectiever, goedkoper en veiliger in het gebruik dan werkelijke systemen zoals training, analyse, testen, onderzoek. Binnen de Nederlandse overheid spelen modellen, simulaties en serious-games dan ook een belangrijke rol bij bijvoorbeeld trainingen van defensiepersoneel en de voorbereiding van de anticipatie op crisissituaties, zoals terrorisme en milieurampen. Simulaties zijn echter altijd benaderingen van de werkelijkheid. Als de kwaliteit van deze middelen onvoldoende is, kan dit ongemerkt tot ontoereikende of onvoldoende inzet leiden die grote gevolgen kan hebben voor de bedrijfsvoering, de veiligheid, de economie of het milieu.

Krachten bundelen
Q-tility biedt daarom passende en betaalbare verificatie en validatie oplossingen waarmee de kwaliteit en risico’s van simulaties en hun gebruik gestructureerd en onderbouwd in kaart worden gebracht. In Q-tility bundelen het NLR en TNO hun bestaande kennis en kunde op het gebied van V&V. Hun V&V kennis en kunde is deels ontwikkeld in opdracht van het Ministerie van Defensie en vormt de basis van een nieuwe NATO standaard. Defensie is dan ook de ‘launching customer’ van het V&V expertisecentrum en wil hiermee in de toekomst nog efficiënter kunnen optreden als ‘smart-buyer/specifier/user’ van modellen, simulaties en serious-games.

Naast Defensie zijn er ook andere markten die baat kunnen hebben bij het V&V-expertisecentrum, zoals de medische wereld en de sector transport en infrastructuur.

Het centrum is een initiatief van het Ministerie van Defensie en de totstandkoming is gefinancierd door het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie vanuit de Maatschappelijke Innovatie Agenda Veiligheid (MIA-V).