Onlangs is het EU-project ASCOS van start gegaan. Dit project heeft als doel het vliegverkeer nog veiliger te maken door de certificatie van nieuwe veiligheidssystemen en operaties in het luchtverkeer te verbeteren. Het NLR,  leider van dit project, organiseerde op dinsdag 30 oktober jl. een bijeenkomst voor de gebruikersgroep, inclusief regulerende instanties (waaronder EASA, FAA, het Ministerie van Infrastructuur en Milieu), de SESAR Joint Undertaking, luchtvaartveiligheid werkgroepen, de vliegtuigindustrie en luchtverkeersleiding. Ze werden geïnformeerd over de voortgang van het project, de belangrijkste fases in het project, de te verwachten resultaten en de beoogde veiligheidsverbetering.

ASCOS richt zich op het verbeteren en versnellen van het certificatieproces van veiligheidsbevorderende ontwerpmethoden en technieken.  Het moet leiden tot aanpassingen van het proces, waarbij het accent ligt op het menselijke aspect. Door al in een vroeg stadium van het certificatieproces menselijke fouten uit te sluiten worden problemen in een later stadium voorkomen. ASCOS kenmerkt zich door een totaalbenadering, in de zin dat alle systemen in de luchtvaart integraal worden benaderd. ASCOS levert daarmee een belangrijke bijdrage aan de strategische visie van de Europese Commissie, opgenomen in het rapport ‘ACARE Vision 2020’, waarin onder meer als doelstellingen geformuleerd zijn voor het jaar 2020 het aantal ongevallen in het vliegverkeer met tachtig procent te reduceren en de gevolgen van menselijke fouten sterk te beperken.

ASCOS is onderdeel van het 7e kaderprogramma Transport – Aeronautics and Air Transport (AAT). De kosten voor het project  bedragen 4.702.893 Euro, met een bijdrage van de EU van  3.365.884 Euro. De duur van het project is 36 maanden. Aan het project nemen 14 organisaties en bedrijven deel uit Nederland en de EU, waaronder naast het NLR ook de TU-Delft, CertiFlyer en Thales.