flight testing for environmental sustainability

AccreditatieHet NLR heeft op 1 juli 2015 een nationale Design Organization Approval (DOA) ontvangen van de Inspectie Leefomgeving en Transport (IL&T). Dat betekent dat het NLR modificaties voor haar laboratoriumvliegtuig de Cessna Citation (PH-LAB) kan ontwerpen én aantonen dat deze modificaties voldoen aan de geldende luchtwaardigheidseisen.

Aanleiding voor deze accreditatie zijn de veranderingen in de Nederlandse luchtvaartwetgeving welke per 1 juli 2015 zijn ingegaan. De approval volgt de richtlijnen van de EASA (part 21) en is gebaseerd op de door het NLR omschreven processen voor het ontwerpen van modificaties op de Cessna Citation in haar Design Organization Exposition. Teneinde deze processen goed te kunnen uitvoeren, heeft het NLR hiervoor speciale ontwerpengineers en Compliance Verification Engineers (CVE). Deze laatsten voeren een onafhankelijke verificatie uit op het werk van de ontwerpengineers.

René Eveleens, manager van de afdeling Vliegtuigsystemen, en hoofd van de Research Aircraft Design Organization (RADO): “Het gaat om complexe dossiers. Het NLR krijgt de DOA als teken dat zij de beschreven en goedgekeurde processen correct volgt, onder meer door de borging van de strikte scheiding tussen de ontwerpers en de CVE-ers. Naast de strikte scheiding is de herleidbaarheid een belangrijk begrip in deze. Wie heeft wat gedaan en wat is de aantoonbaarheid daarvan? De dossiers moeten kloppen zodat nauwkeurig is vastgelegd waarom de modificatie aan het vliegtuig veilig is.”

Een voorbeeld van een modificatie kan zijn het inbouwen van een laser zoals tijdens het DELICAT-project gebeurde waarbij het NLR het gehele inbouwtraject ontwierp.

Klanten en projectpartners zullen weinig merken van deze approval omdat altijd al gevlogen is met veilige modificaties. Deze werden tot nu toe gekeurd door Erkend Inspecteurs die onder toezicht van IL&T werkten. Nu de ontwerporganisatie van het NLR de accreditatie heeft gekregen nemen de CVE-ers deze taak over.

Het NLR is in Nederland de eerste geaccrediteerde ontwerporganisatie die de approval ontvangt voor vliegtuigen bestemd voor experimentele doeleinden. Tevens kan zij hiermee andere klanten op dit vlak adviseren.