Op 20 juni 2017 hebben NLR, Chinese Aeronautical Establishment-CAE en DNW een verlenging van een memorandum van overeenstemming en een projectintentieverklaring ondertekend op de Paris Air Show, die om de twee jaar wordt gehouden op het Parijse vliegveld Le Bourget. De officiële ondertekening werd bijgewoond door dr. Zhang Xinguo, President van CAE, Michel Peters, algemeen directeur van NLR, en Christophe Hermans, adjunct-directeur van DNW.

Het verlengde memorandum van overeenstemming is gericht op versterking van de bilaterale overeenkomst die door CAE en NLR werd ondertekend op de 49e editie van de Paris Air Show in 2011. Sinds 2011 heeft de samenwerking op het gebied van aërodynamica, geavanceerde composietmaterialen en luchtverkeersleiding haar vruchten afgeworpen. Beide partijen zoeken actief naar nieuwe mogelijkheden voor samenwerking op terreinen als schroefwind, structurele sterkte en systeemtechniek. CAE en NLR verkennen tevens de mogelijkheden voor samenwerking op het gebied van luchtvaartechnologie op grond van de daartoe gemaakte afspraken tussen China en de EU en tussen China en Nederland.

Op de 50e editie van de Paris Air Show in 2013 ondertekenden CAE Flight Physics Research Center en DNW een overeenkomst op grond waarvan het door CAE ontworpen Aerodynamics Validation Model (CAE-AVM) bij NLR werd geproduceerd. De windtunneltests voor de eerste fase werden uitgevoerd bij DNW. De aërodynamische prestaties van het model werden onderzocht en de uitgebreide testgegevens werden gebruikt voor de validatie van AVICFD, een door CAE intern ontwikkeld CFD-softwarepakket (Computational Fluid Dynamics). Dit model werd tevens met goede resultaten toegepast tijdens de eerste gezamenlijke CAE-DNW-workshop over de CFD-Wind Tunnel Correlation Study. De nu ondertekende projectintentieverklaring is gericht op voortzetting van de vruchtbare samenwerking in de tweede fase van het onderzoek naar het CAE-AVM-model.

CAE, NLR en DNW hebben op elke Paris Air Show sinds 2011 bilaterale samenwerkingsovereenkomsten, technische contracten of intentieverklaringen ondertekend, en hebben inmiddels nauwe banden opgebouwd. De verlenging van het memorandum van overeenstemming en de nieuwe projectintentieverklaring weerspiegelen de bereidheid van de drie partijen om samen te werken aan oplossingen voor de toekomstige uitdagingen van milieuvriendelijke luchtvaart.