Aircraft Component Design

SWFA Light JetNLR is betrokken bij de ‘Integrated Technology Demonstrator’ (ITD) projecten ‘Smart Fixed Wing Aircraft’, ‘Systems for Green Operations’, Green Rotor-Craft’ en ‘Eco-Design’ en de Technology Evaluator.

Smart Fixed Wing Aircraft
In SFWA richt het NLR zich op de ontwikkeling van vleugel- en staartontwerpen van grote en zakenvliegtuigen die een breed scala aan Clean Sky technologieën omvatten. Het doel is technologie demonstratiesystemen te maken die rond 2015 hun eerste vluchten moeten gaat maken. Met de andere leden in SFWA werkt het NLR aan een nieuwe Smart Flap technologie, bestaande uit een nieuwe composiet klep aan ’trailing edge’ van de vleugel, de berekening van de aerodynamische en structurele eigenschappen van de flap om de expertise van de ‘airframe’ industrie aan te vullen, innovatieve bekabelingconcepten en op het bereiken van milieudoelstellingen door middel van contra-roterende open rotor technologie.

Systems for Green Operations
Met haar partners in SGO onderzoekt het NLR de lichtgewicht startmotor en generator systemen, voor toepassing in helikopters. Dit onderzoek omvat de toepassing van nieuwe technologieën die gebruikt maakt van permanente magneten, vermogenselektronica en geavanceerde besturings-algoritmen, welke de startmotor en generator systemen een hoger rendement of lager gewicht geeft dan de huidige systemen. Bovendien worden onderhoudskosten verminderd. Daarnaast werkt het NLR aan geluid-modellering voor traject optimalisatie van vaste vleugel vliegtuigen en op Continuous Descent Operations op basis van het ‘Time and Energy Management Operations’ concept: een nieuwe milieuvriendelijke manier van vliegen waarbij een hoge capaciteit van de luchthavens wordt nagestreefd. De link naar de SESAR-activiteiten wordt bewaakt door de SGO ITD.

Green Rotor-Craft
In GRC ontwikkelt het NLR een helikopter optimalisatie omgeving, met inbegrip van geluid en brandstofverbruik (CO2-uitstoot). In deze simulatie-omgeving, zijn geluid- en emissie-arme helikopter procedures ontwikkeld. Met de andere leden van GRC is het NLR ook bezig met de optimalisatie van geluidsarme composiet rotorbladen. De bijdrage is gebaseerd op windtunnel tests van modellen van een rotorblad en een helikopter, om daarmee een lagere luchtweerstand en daarmee een vermindering van het brandstofverbruik te realiseren.

Eco-Design
In ED bestudeert het NLR de eigenschappen en mogelijke toepassingen van vezels en matrix materialen (hars systemen) gemaakt van organische materialen. Interieurpanelen van vliegtuigen lijken een potentieel interessante toepassing, aangezien de organische vezels uitstekende akoestische dempingseigenschappen hebben. In dit domein werkt het NLR aan ‘ecolonomische’ productieprocessen (ecologisch en economisch verantwoorde processen) om de mogelijkheden voor recycling en op het ontwikkelen van Life Cycle Analysis tools te verbeteren.

Technology Evaluator
In TE is het NLR verantwoordelijk voor de evaluaties op luchthaven niveau, gericht op het kwantificeren van Clean Sky voordelen voor alle Europese luchthavens. Daartoe zijn luchthaven categorieën gedefinieerd en representatieve luchthavens geselecteerd voor elke categorie. Deze luchthavens worden inclusief hun activiteiten gemodelleerd om een realistische luchthaven (simulatie) te waarborgen. Met dit systeem worden luchtverkeer op en rond de luchthaven gesimuleerd. Op basis van dit gesimuleerde luchtverkeer worden de geluidsniveaus en emissies in de nabijheid van de luchthaven berekend aan de hand van vliegtuigmodellen en gegevens die door de ITD’s wordt aangeleverd. Bovendien maakt deze simulatieoefening het ook mogelijk om vast te stellen wat de impact van Clean Sky technologieën is op de ’througput’ van en vertragingen op de Europese luchthavens, die de betrouwbaarheid van de uitkomsten sterk vergroot.

Wat heeft het NLR de Clean Sky partners te bieden?
Naast de inzet van een brede luchtvaart kennis heeft het NLR grote test en simulatie faciliteiten voor evaluatie, verificatie en validatie. Voor veel van de verschillende technologieontwikkelingen werkt het NLR samen binnen nationale en internationale clusters bestaat uit MKB’s, industriële partners en universiteiten. NLR versterkt zo de innovatieve positie van de Clean Sky partners en de ITD, door het aanbieden van geschikte experiment- en simulatie mogelijkheden zowel voor de huidige leden van Clean Sky als de partners die worden geselecteerd via uitnodigingen tot het indienen van voorstellen.

De Nederlandse partners van het NLR in Clear Sky zijn Aeronamic, Fokker Aerostructures, Axxiflex, Microflown Technologies, Airborne, Fokker Elmo, Universiteit Twente, de Technische Universiteit Delft en KIN Machinebouw.