Eurocopter helicopter - Medical Air Assistance

Met als doel de veiligheid in de zorg te verbeteren, hebben het Erasmus MC en het NLR gezamenlijk een proefcollege patiëntveiligheid ontwikkeld voor aankomend artsen en verpleegkundigen. In het college wordt kennis uit de luchtvaart op het gebied van veiligheid en teamwork behandeld die direct tijdens het college wordt geoefend in een casus uit de ziekenhuispraktijk. Daarbij gaat het vooral om veiligheidscultuur, het leren van incidenten en het preventief inschatten van risico’s. Door deze multidisciplinaire, geneeskunde-overstijgende benadering worden studenten al in een vroeg stadium getraind om vraagstukken vanuit verschillende perspectieven te bestuderen en daar adequaat op te reageren.

Er is in de samenwerking gekozen voor een insteek op het onderwijsprogramma om zo studenten al in de basis bewust te laten worden van het belang van veiligheid en ze handvatten te bieden waarmee ze in hun toekomstige werkomgeving de veiligheid kunnen verbeteren. Bijzonder is dat het college wordt gegeven aan een gemengde groep van zowel artsen als verpleegkundigen in opleiding. Hiervoor is gekozen om goed aan te sluiten bij de samenstelling van teams van professionals zoals die in ziekenhuizen opereren. Het college heeft onlangs proefgedraaid en de eerste reacties zijn zeer positief. De verwachting is dan ook dat het college volgend jaar onderdeel kan worden van het vaste curriculum.