Het NLR heeft samen met het Nederlandse AeroMath een  training ontwikkeld waarin de innovatieve methodiek voor het kwalificeren van schip-helikopterlandingen wordt gedoceerd. Door deze training kan circa  2/3 bespaard worden op de kosten en duur van het kwalificatieprogramma. De training is bedoeld voor zowel fabrikanten als gebruikers van helikopters en schepen waar de helikopters op landen en is ook van toepassing voor onbemande systemen. In maart 2016 start de eerste training.

Een belangrijke doelgroep voor deze training vormen de verschillende strijdkrachten. Helikopters zijn de ogen en oren van veel marines omdat ze op verkenning kunnen gaan, search en rescue taken kunnen uitvoeren of  kunnen bijdragen aan anti-mijn operaties. Ook kunnen ze zorgen voor transport van personen en goederen van de kust naar het schip en omgekeerd, zonder dat een schip tijd verliest door aan te meren in een haven of in situaties waarin er geen (bevriende) haven in de buurt is.

Om dergelijke taken goed te kunnen uitvoeren moet een helikopter veilig onder uiteenlopende omstandigheden kunnen landen op een schip. Daarbij spelen factoren als windkracht, windrichting en golven  een grote rol. Ook de kenmerken van de helikopter en van het schip zijn bepalend voor de marges waarbinnen veilig kan worden gevlogen. Uitgangspunt is dat het schip altijd moet kunnen  doorvaren en bijvoorbeeld niet tijdelijk stilligt  of het konvooi moet verlaat. Tijdens een schip-helikopter kwalificatieproces worden dergelijke factoren allemaal meeberekend en wordt uiteindelijk vastgesteld wat de operationele limieten zijn bij een bepaalde schip-helikoptercombinatie.

De training die het NLR en Aeromatch verzorgen is een introductie op het proces van kwalificatie en alle stappen die daarbij gezet moeten worden. Daarbij zet het NLR met name zijn kennis in van aerodynamica en systemen en zet Aeromath zijn operationele kennis in. De training is bedoeld voor zowel operators (marines), als scheepsbouwers en helikopterleveranciers.  Zo kunnen helikopterleveranciers al in het ontwerp rekening houden met de wensen van de gebruikers en met de schepen die die gebruikers willen inzetten voor helikopterlandingen. Ook scheepsbouwers kunnen wat betreft hun ontwerp anticiperen op de wens van de marine dat helikopters zo goed mogelijk kunnen landen op een schip.

Het doel van de training is dat de doelgroep de kosten en benodigde tijd voor het kwalificatieproces weet te beperken. Daarbij spelen de faciliteiten en de kwalificatie-methodiek van het NLR & AeroMath een belangrijke rol.  Een deel van het kwalificatieproces speelt zich namelijk in de windtunnels van het NLR af, waar allerlei windomstandigheden kunnen worden nagebootst. Daardoor wordt op dure vlieg -en vaaruren bespaard.  Vervolgens worden de helikopterkarakteristieken nauwkeurig in kaart gebracht, waarna de operationele limieten worden vastgesteld. Daarna volgt een validatie met testen in praktijk en tot slot geeft het NLR een kwalificatie advies aan de Luchtvaartautoriteiten.