Op donderdag 20 september j.l. heeft NLR een demonstratie gegeven aan de pers van zijn nieuwe High Energy Laser (HEL)-lab. Tijdens de demonstratie werd een kleine vliegende drone met een HEL uitgeschakeld.  Met deze nieuwe faciliteit draagt NLR bij aan de primaire taak van de krijgsmacht en het ministerie van Justitie & Veiligheid om bevolking en manschappen op effectieve wijze te beschermen tegen vijandelijke en terroristische wapens en platformen die ons luchtruim binnendringen. Met de nieuwe generatie elektrische ‘Solid State Lasers’ kan de krijgsmacht binnen seconden  een doelwit vernietigen, zoals een raket of vijandelijke drone. Daar is geen munitie meer voor nodig, een stopcontact in de buurt is voldoende.

HEL-lab goed geoutilleerd

NLR doet de kennis van HEL-systemen op in het beveiligde HEL-lab, dat uit een control-room en een laserruimte bestaat. Blikvanger in de laserruimte is een grote laserkast, waar elektriciteit, die gewoon uit het stopcontact komt, wordt omgezet in een laserbundel. Deze bundel met een sterkte van 1 kW wordt via een kabel geleid naar een ‘collimator’, een soort laserpistool. Deze bronsterkte is voldoende om over een afstand van vijftien meter (de lengte van de laserruimte) binnen een paar seconden een gat in een metalen plaat te branden. Het rendement van de laserbron is ongeveer dertig procent. Dat betekent dat er veel restwarmte vrijkomt die moet worden gekoeld. Dat gebeurt met een ‘chiller’, die water van twintig graden toevoert naar de laserkast. Tot slot worden de gassen die vrijkomen bij het laseren gefilterd en afgevoerd naar de buitenlucht.


Demo Solid State Laser


Onderzoek nieuwe generatie lasers

Met deze faciliteit gaat NLR onderzoek doen naar het gebruik en de schadewerking van deze nieuwe generatie lasers. Zo zal het onderzoek doen naar de invloed van atmosferische omstandigheden op de kwaliteit van de laser, zoals de aanwezigheid van watermoleculen. Die kunnen een deel van de stralenbundel weerkaatsen, waardoor de bundel minder geconcentreerd wordt en aan kracht verliest. Daarnaast zal NLR modellen valideren, zodat er standaardgegevens beschikbaar komen over hoe lang het bijvoorbeeld duurt voor je een gat gebrand hebt in een metalen plaat van een bepaalde omvang en dikte. NLR zal ook relevante doelwitten beschieten en daarnaast onderzoek doen naar de gevaren van onder meer reflecties die vrijkomen als je bijvoorbeeld een gebied met een HEL-systeem wilt beschermen. Ten slotte zal NLR kennis opbouwen over hoe je jezelf kunt beschermen tegen vijandelijk gebruik van HEL-systemen.

Lasers voor zelfbescherming

NLR onderzoekt daarnaast ook hoe niet-gepantserde platformen van de krijgsmacht zich zelf met lasers kunnen beschermen tegen vijandige wapens. Daarbij moet rekening gehouden worden met de kleine ruimte en de beperkingen die dat stelt aan de inpasbaarheid van zowel het laserapparaat met trackingsysteem als het koeling-systeem.

Zie ook deze video.