Onlangs heeft de Europese Commissie een evaluatie gepubliceerd van de Europese wetgeving op het gebied van ongevallenonderzoek binnen de civiele luchtvaart. De belangrijkste conclusie uit dit rapport van Ecorys en NLR is dat de Verordening uit 2010 en de set van maatregelen in die Verordening hebben geleid tot beter ongevallenonderzoek en daarmee hebben bijgedragen aan een verbetering van de Europese luchtvaartveiligheid. Ecorys en NLR hebben daarnaast ook de aanbeveling gedaan de afstemming tussen de nationale onderzoekraden te versterken en hun onafhankelijkheid beter te waarborgen. Naar verwachting zal de Europese Commissie nog dit jaar een besluit nemen over de aanbevelingen in het rapport en deze waar nodig vertalen naar verscherpte wetgeving of aanpassingen in het gevoerde beleid.

In 2010 werd de Europese regelgeving voor ongevallenonderzoek in de luchtvaart herzien met de invoering van Verordening (EU) Nr. 996/2010. Het doel was beter van ongevallen en incidenten te leren door meer kennis te delen en informatie uit te wisselen. Een van de instrumenten van deze verordening was de samenstelling van een Europees netwerk van de nationale veiligheidsonderzoeksinstanties van de Europese lidstaten (ENCASIA). Dit netwerk moest er mede toe leiden dat er meer wordt samengewerkt en kennis over ongevallenonderzoek beter gedeeld wordt.

De belangrijkste aanbeveling van het rapport is dat de rol van ENCASIA en implementatie van de Verordening nog meer versterkt moet worden in de individuele EU-lidstaten. Die aanbeveling is gebaseerd op het onderzoek van de twee organisaties die bij daarbij ondersteund zijn door professor Mendes de Leon van de Universiteit Leiden. De hoofdconclusie en aanbevelingen zijn uitgewerkt in conclusies en aanbevelingen voor de vijf specifieke evaluatiecriteria: relevantie, effectiviteit, efficiency, coherentie en toegevoegde EU-waarde.

Ecorys en NLR hebben een uitgebreid trackrecord met betrekking tot het uitvoeren van ‘evidence-based’ en onafhankelijke beleidsevaluaties. Dit is een gevolg van aanvullende expertise wat al sinds 2000 tot een succesvolle samenwerking tussen de organisaties leidt. Het volledige evaluatierapport is op 30 augustus gepubliceerd door de Europese Commissie: klik hier