De eerste opnames van de Sentinel 2A satellliet van Nederland zijn recent beschikbaar gekomen in het archief van ESA, de European Space Agency. De vrij toegankelijke data biedt extra informatie voor de komende groeiseizoenen van gewassen.

Optimale groei
De data afkomstig van de Sentinel 2A is vrij beschikbaar. Iedere gebruiker, bijvoorbeeld NLR, kan over deze open data beschikken. NLR gebruikt deze data voor het project Smart Farming. De gegevens over de toestand van de landbouwgewassen kan de boer gebruiken om zijn gewassen optimaal te laten groeien.

10 meter detail
Sentinel 2A is een aardobservatiesatelliet die detecteert in het zichtbare deel van het elektromagnetisch spectrum en in het nabij- en midden infrarood. De satelliet onderverdeelt dit bereik van het spectrum in 13 spectrale banden. Vier ervan hebben een resolutie van 10 meter, zes banden hebben 20 meter resolutie en drie zijn 60 meter. Sentinel 2A neemt in één overkomst een gedetailleerde strook van de aarde op van 290 km breed. Hierdoor kan nu voor het eerst geheel Nederland in één keer worden opgenomen met een detail van 10 meter. Zo is er op 23 december 2015 een opname gemaakt van Nederland waarvan de afbeelding van Amsterdam in natuurlijke kleuren afkomstig is.

Tijdseries
Met de vele spectrale banden van Sentinel 2A ontstaan nieuwe mogelijkheden om informatie (big data) te krijgen voor landbouw, land monitoring, security en emergency management. Sommige banden komen (bewust) overeen met voorgangers van Sentinel, de Landsat en SPOT satellieten. Dit maakt het mogelijk om tijdseries te maken met opnamen van meerdere satellieten.

Kleurencombinaties
Sentinel 2A biedt ook nieuwe banden, vooral een aantal smalle bandjes in het nabij- en midden infrarood. Hier ontstaan nieuwe kansen voor het nauwkeuriger detecteren van vegetatiesoorten (natuurlijke vegetatie, landbouwgewassen) en het groeiverloop van gewassen. Met de 13 spectrale banden zijn diverse kleurencombinaties te maken waarmee de grote hoeveelheid informatie kan worden gevisualiseerd. Zie bijvoorbeeld onderstaande afbeelding van de S2A opname van 23 december 2015 voor het gebied Schoorl en Warmenhuizen, Noord Holland.