ESRE

Brussel, België, 14 maart 2016.

Op 10 maart is de Association of the European Space Research Establishments – ESRE – formeel opgericht als een internationale non-profit organisatie naar Belgisch recht (AISBL). In ESRE worden de ruimte-onderzoekscentra CIRA (Italië), DLR (Duitsland), INTA (Spanje), NLR (Nederland) en ONERA (Frankrijk) verenigd.

Met de oprichting van ESRE hebben de toonaangevende nationale ruimte-onderzoekscentra in Europa besloten om hun samenwerking te versterken en om gemeenschappelijke R&D acties voor te stellen en daarmee cutting edge wetenschap en innovatieve technologieën te bevorderen ter ondersteuning van het concurrentievermogen van de Europese ruimtevaartsector.

Deze R&D acties zijn ook gestart om bij te dragen aan de oplossing van de grote maatschappelijke uitdagingen en voor het ondersteunen van de noodzakelijke Europese respons op de snel veranderende wereldwijde ruimtevaartmarkt.

ESRE zal twee belangrijke opdrachten nastreven:

  • Versterking van de samenwerking tussen de onderzoekscentra met het oog op vergroting van de wetenschappelijke en technologische basis ter ondersteuning van de Europese ruimtevaartindustrie en
  • Om ESRE te positioneren als woordvoerder voor ruimteonderzoek om daarmee voor een gemeenschappelijke middellange- en lange termijn-ruimte-gerelateerde R&D benadering aan de Europese overheden en instellingen voor te stellen.

Na een eerste evaluatie heeft ESRE de gebieden “collaborative small satellite constellations”, “future launching systems”, “cost-efficient satellite subsystem technologies” and “satellite-based greenhouse gases monitoring” als bijzonder veelbelovend bevonden voor de volgende generatie onderzoek en ontwikkeling.

Voor 2016 heeft ESRE het plan om overleg en besprekingen met de Europese ruimtevaartsector te starten.