Additive Manufacturing

Onlangs is de inschrijving voor deelname aan een nieuw vierjarig Publiek-Privaat Samenwerkingsprogramma gestart dat door NLR en TNO is opgezet in lijn met het Topsectorenbeleid en past binnen de Topsector HTSM. Het programma heeft tot doel om het Nederlandse MKB en industrie te helpen om certificeerbare 3D metaal geprinte producten te maken.

Bedrijven die starten met 3D metaal printen krijgen nogal wat horden te nemen. Om er een paar te noemen: Het is nog niet algemeen bekend waar benodigd poedermateriaal aan moet voldoen. Een ontwerper dient rekening te houden met specifieke richtlijnen en regels om een productie niet te laten mislukken. Voor het printen van kwalitatief goede producten is een juiste combinatie van instellingen essentieel. Het optimaliseren van al deze parameters is complex en tijdrovend. Er zijn veel combinaties van instellingen mogelijk, productietesten zijn duur en de productkwaliteit is niet snel of eenvoudig te bepalen. Een onderdeel is na het printen meestal nog niet klaar. Er is veelal een warmtebehandeling nodig om restspanningen te reduceren, draagstructuren moeten worden verwijderd, aan het oppervlak kleven nog kleine poederdeeltjes en de oppervlakteruwheid is te hoog.

De grote ontwerpvrijheid, mogelijkheid om functies te integreren en hoge materiaal efficiëntie bieden grote kansen voor 3D metaal printen in veeleisende toepassingen in Aerospace en High-End industrie. Gewichtsreductie en verbeterde functionaliteit zijn voor deze toepassingen extra waardevol. Gebrek aan methoden voor certificering van het 3D metaal printproces is de belangrijkste beperking voor grootschalige toepassing van 3D metaal printen.
Enkele grote Aerospace bedrijven met zelf-certificatie-autoriteit ontwikkelen momenteel methoden voor kwalificatie van hun 3D geprinte producten. Het is veel moeilijker voor kleinere bedrijven om dit te doen.

NLR en TNO hebben dit PPS-programma opgezet voor de Nederlandse industrie om de benodigde bouwstenen te realiseren waarmee metalen producten voor veeleisende toepassingen met een marktconforme prijs en met een constante kwaliteit geprint kunnen gaan worden.

Belangstellenden kunnen contact opnemen met:

NLR-Marknesse
Metal Additive Manufacturing Technology Centre
Marc de Smit
e: MAMTeC@nlr.nl
t: 088-5114234
w: http://www.nlr.org/capabilities/additive-manufacturing/

Metal Additive Manufacturing Technology Centre