Verkeerstorensimultor NARSIM, NLR

Onlangs zijn de eerste SESAR real-time simulaties gehouden in NARSIM radar simulator op het NLR. In SESAR (Single European Sky ATM-Research) werken Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) en NLR samen als ‘consortium-LVNL’.

De simulaties waren onderdeel van SESAR’s project  ‘Extended Arrival Management’ waarbij nieuwe technieken worden gebruikt om te zorgen dat arriverende vliegtuigen eerder gepland kunnen worden. Het voordeel hiervan is dat er een stabielere en voorspelbaardere verkeerstroom ontstaat waarbij vertragingen verminderd kunnen worden.

Maastricht Upper Area Control
Als vanuit Schiphol de planningshorizon wordt vergroot, van ongeveer 14 naar 20 minuten vanaf de TMA (terminal maneuvering area) grens, komt een vliegtuig al snel buiten de Nederlandse grens uit. Vandaar dat bij deze simulatie ook Maastricht Upper Area Control betrokken was, dat verantwoordelijk is voor de afhandeling van het vliegverkeer in de hogere luchtlagen boven Nederland, België en Noord-Duitsland.

Stabiele verkeersstroom
In NARSIM is een simulatieomgeving opgezet waarbij verkeer richting Schiphol al boven Duitsland gecoördineerd wordt. De Maastricht verkeersleiders krijgen daartoe een databericht met het verzoek de vliegtuigen een bepaalde snelheid te geven. In Nederland nemen de LVNL verkeersleiders deze snelheid vervolgens over. De snelheid wordt zodanig berekend dat er een stabiele verkeersstroom richting Schiphol ontstaat die makkelijker afgehandeld kan worden in de laatste vluchtfase. Deze werkwijze, waarbij automatisch adviessnelheden worden berekend voor binnenkomende vliegtuigen, is onderdeel van het zogenaamde Speed And Route Advisor (SARA) project van LVNL.

Slecht-zicht experiment
Bovenstaande ‘Extended Arrival Management’ operaties vormen een belangrijk onderdeel van het SESAR concept waar deze simulaties een bijdrage aan leveren. Dit waren de eerste simulaties in een serie die het consortium zal uitvoeren voor SESAR. Later dit jaar zal bij NARSIM tower een slecht-zicht experiment uitgevoerd worden.