Een van de grote uitdagingen in de luchtvaartsector is het luchtverkeer duurzamer maken. Dat betekent onder meer het ontwerpen van nieuwe vliegtuigconcepten die minder brandstof verbruiken en minder emissies uitstoten. Hoe kun je innovatieve vliegtuigen zo snel mogelijk en tegen zo laag mogelijk kosten ontwerpen? Binnen het Europese H2020 project AGILE (-Aircraft 3rd Generation MDO for Innovative Collaboration of Heterogeneous Teams of Experts) wordt gewerkt aan innovatieve en efficiënte ontwerpmethodieken die moeten leiden tot een reductie van de ontwerptijd met 40%. Onlangs bleek tijdens de mid-term review meeting van AGILE dat de voortgang van het project uitstekend is. AGILE is in 2015 gestart en eindigt in 2018. NLR is betrokken bij vier van de zes werkpakketen en werkt daarbij intensief samen met Fokker Aerostructures, KE-WORKS en de TUDelft.

Het ontwerpen van een vliegtuig is een complex proces waarbij verschillende deskundigen samenwerken aan één ontwerp, zoals specialisten in aerodynamica, structuur- en materiaalkunde en in voortstuwingstechnieken. De essentie is dat met ‘Collaborative Engineering’ multidisciplinaire kennis wordt samengebracht en toegankelijk gemaakt, met als doel het ontwerpproces te optimaliseren en daarmee te besparen op kosten en tijd. Onder de noemer ‘Knowledge Based Engineering’ wordt bestaande kennis steeds aangevuld met de nieuwste kennis. In dit proces spelen digitale informatie-uitwisseling en computersimulaties een grote rol. De bijdrage van NLR is onder meer gericht op het ontwikkelen van ontwerpmethodieken en het beheer van data en bijbehorende software, in aansluiting op NLR’s ‘collaborative engineering’ capability.

AGILE is onderdeel van het Europese Horizon 2020 programma, dat als doel heeft Europees onderzoek en innovatie te stimuleren. Het AGILE projectteam bestaat uit zestien partners uit Europa,  een uit Canada en twee uit Rusland, afkomstig van de industrie, onderzoeksinstituten en universiteiten. De samenstelling van het team weerspiegelt de heterogene structuur die karakteristiek is voor hedendaagse ontwerpteams in de vliegtuigindustrie. Het budget van AGILE is negen miljoen euro, waarvan zeven miljoen euro is toegekend door de Europese Commissie.