HvA en NLR ondertekenen samenwerkingsovereenkomst

Onlangs hebben de Hogeschool van Amsterdam en NLR-Nederlands Lucht- en Ruimtevaartcentrum een partnership overeenkomst getekend. Deze werd namens de HvA ondertekend door Gerard van Haarlem, decaan van de Faculteit Techniek en namens NLR door Marja Eijkman, Divisie Manager Aerospace Operations.

Onderzoek
Het doel is dat HvA en NLR samenwerken op speerpunten met een grote innovatieve en maatschappelijke impact. Door het opstellen van gezamenlijke en meerjarige onderzoeksprogramma’s hebben zowel HvA als NLR een grotere slagkracht op onderzoeksgebied. Voor deelnemende studenten geeft dit richting en context aan hun stage of afstudeerwerk. Uiteindelijk levert de samenwerking een bijdrage aan de innovatieve kracht en het concurrerend vermogen van de Nederlandse Luchtvaartindustrie.

Kennisuitwisseling
Een belangrijk onderdeel van de overeenkomst betreft de uitwisseling van staf, studenten en medewerkers tussen HvA en NLR en tussen HvA, NLR en bedrijven in de Nederlandse luchtvaartindustrie. Concreet biedt het NLR ieder jaar internships en afstudeerstages aan van 20 weken die direct aansluiten op het Aviation bachelor programma van de HvA. De uitwisseling vindt plaats vanaf 2017. De samenwerking heeft betrekking op de onderzoeksterreinen MRO (Maintenance, Repair, Overhaul), Veiligheidsverbetering, Human Factors, Vliegoperatie en Capaciteit. De samenwerking is een van de resultaten van het regionale en nationale beleid de samenwerking tussen onderzoeks- en educatieorganisaties  te versterken.

Aviation Academy
De Aviation Academy van de HvA is een belangrijke speler binnen de Europese luchtvaartindustrie. Huidige en nieuwe generaties van luchtvaartprofessionals worden continu geconfronteerd met internationale uitdagingen binnen de luchtvaartindustrie. De Aviation Academy brengt hen de vaardigheden en kennis bij om deze uitdagingen het hoofd te kunnen bieden. De basis hiervoor is gedegen onderwijs, onderzoek en een kwalitatieve verbinding met de industrie.