De Nederlandse luchtvaartsector heeft een gezamenlijk voorstel ingediend om aanspraak te maken op het Nationaal Groeifonds. Met dit voorstel ‘Luchtvaart in Transitie’ legt de sector de focus op onderzoek en ontwikkeling ten behoeve van een klimaatneutrale luchtvaart. Inmiddels is bekend gemaakt dat  € 383 miljoen (deels voorwaardelijk) is toegekend.

Donderdag 14 april heeft het Nationaal Groeifonds bekend gemaakt om 383 miljoen vrij te maken voor de luchtvaart van de toekomst, waarvan 119 miljoen euro voorwaardelijk. We zijn als partijen die verbonden zijn aan Luchtvaart in Transitie zeer tevreden met het besluit van de Commissie Dijsselbloem om onze groeifondsaanvraag (gedeeltelijk) toe te kennen. De bijdrage van het Nationaal Groeifonds draagt bij aan de ambitie om een klimaatneutrale luchtvaart uiterlijk in 2050 te realiseren. Met dit besluit, dat in lijn is met het regeerakkoord, toont de overheid het belang en de urgentie van een duurzame luchtvaartsector en de ambitie om daarbij nieuwe, toekomstbestendige banen te creëren.

“Het is belangrijk dat we deze kans met beide handen aangrijpen. Samen met de gehele Nederlandse luchtvaartsector kunnen we nu vaart maken in de luchtvaart. Daarbij nemen Royal Schiphol Group, Lucht- en Ruimtevaart Nederland, SkyNRG, Koninklijke NLR en TU Delft het voortouw. Door in te zetten op verduurzaming van de luchtvaart, creëren we verdienvermogen voor Nederland en de luchtvaartsector met een gunstiger werkklimaat en een stevige internationale concurrentiepositie. Een aanzienlijke bijdrage van alle partners uit de sector is daarbij van onmisbare waarde”, zegt Aad Veenman, voorzitter van Luchtvaart in Transitie.

Het ingediende voorstel betreft een integrale aanpak. Het merendeel uit het voorstel is door de commissie gehonoreerd. Daarnaast hebben we als betrokken partijen nog altijd de ambitie om alle onderdelen uit het oorspronkelijke voorstel versneld te realiseren.


Meer informatie over het voorstel ‘Luchtvaart in Transitie’ vindt u hier op onze website.