Op Aviolanda Woensdrecht is het Development Center for Maintenance of Composites (DCMC) officieel gestart. Fokker, TU Delft, Airborne en het NLR hebben het voortouw genomen om de benodigde kennis rond composiet reparatie-, inspectie- en verbindingstechnieken bijeen te brengen en waar nodig te ontwikkelen.

Fieldlab
Om de ontwikkeling van DCMC te versnellen, hebben 15 partners op 29 februari onder de projecttitel ‘Fieldlab Composieten Onderhoud en Reparatie’ een OP-Zuid aanvraag ingediend. In het project zullen bedrijven en kennisinstellingen in zeven innovatietrajecten samenwerken aan onder anderereparatie van composieten met robots en geavanceerde inspectietechnieken. Ook voorziet het project in het opzetten van een test-, ontwikkel- en trainingscentrum in de vorm van een Fieldlab op Aviolanda.

Open innovatie
Het centrum staat open voor deelname van partners met aanvullende kennis en expertise. Hierdoor ontstaat een vorm van open innovatie waarbij de deelnemende industriële partijen zelf businesscases ontwikkelen en bedrijvigheid genereren in de regio West-Brabant maar ook daarbuiten. Vanuit de F35-gerelateerde activiteiten is vruchtbare spin-off mogelijk naar innovatie’s op onderhoud van andere platformen en spill-over naar deelsectoren als de automotive industrie, procesindustrie, de maritieme -, infra- en rail sector.

Werkgelegenheid
Het DCMC en het Fieldlab Composieten Onderhoud en Reparatie geven zo een impuls aan de werkgelegenheid in de regio en de versterking van Woensdrecht als internationaal  onderhoudscentrum voor de luchtvaart in Europa. Bovendien: als de sector zich goed weet te positioneren kan het composietencluster in Woensdrecht een aanzuigende werking hebben op bedrijven van buiten West-Brabant. De in het DCMC te ontwikkelen kunde om schades aan composieten te repareren, zal de regio een competitief voordeel geven.

Het OP-Zuid project ‘Fieldlab Composieten Onderhoud en Reparatie’ rondom Woensdrecht is goed voor een projectvolume van circa 10 mln euro.

Deelnemers in het OP-Zuid project:
Partners in het project zijn: Fokker Services, NLR, Airborne Services, TU Delft, TiaT Europe, ACRATS, Lijmacademie, DCMC, Damen Shipbuilding, BOM, SPECTO, AVANS Hogeschool, AM&TS, Dutch Terahertz Inspection Service en REWIN West-Brabant.