Measuring, Control and Calibration

Een Nederlands consortium bestaande uit bedrijven, onderzoeksinstellingen, hogescholen en een universiteit ontvangen van de Europese Unie voor het project ‘ACM Pilot Plant’ € 2.354.471 subsidie uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). Het Nederlands Lucht- en Ruimtevaartcentrum (NLR) is initiatiefnemer van dit project. In totaal wordt er € 5,9 miljoen geïnvesteerd. De EFRO-subsidie wordt ingezet om onderzoek te doen naar het automatiseren van productieprocessen van composietproducten. ‘ACM Pilot Plant’ is een van de  eerste ‘Smart Industry Field Labs’ in West-Nederland volgens het Smart Industry-beleid van het Ministerie van Economische Zaken. Ook is dit het eerste Flevolandse project dat in de nieuwe subsidieperiode goedgekeurd is.

Lichtere en goedkopere producten
Het doel van dit project is om nieuwe producten te ontwikkelen tot het niveau van marktintroductie, met als onderscheidende eigenschap dat ze lichter of goedkoper zijn dan andere producten op de markt. Field Labs zijn praktijkomgevingen waarin bedrijven en kennisinstellingen doelgericht Smart Industry-oplossingen ontwikkelen, testen en implementeren. Ook versterken ze verbindingen met onderzoek, onderwijs en beleid op een specifiek Smart Industry-thema. De rode draad van dit project is de inzet van de Automated Composites Manufacturing ACM-Pilot Plant van het NLR. De ACM-Pilot Plant is begin 2015 geopend en is mede mogelijk gemaakt door ondersteuning vanuit de provincie Flevoland en een samenwerkingsverband met Fokker Landing Gear.

Het NLR werkt in het kader van het EFRO-project samen met de bedrijven Fokker Landing Gear, Label Breed/Kaptein Roodnat, Ampyx Power, PAL-V, Corellian, Bright Composites, VABO Composites en Omron Europe. Bij dit project zijn ook TNO, TU Delft, de hogescholen Fontys en Windesheim aangesloten via onderzoeks- en onderwijsprojecten.
Met het project worden de concurrentiekracht en het innovatief vermogen van de regionale maakindustrie versterkt en wordt er een impuls gegeven aan het beleid van de provincie om Flevoland op de kaart te zetten als hét centrum in Europa voor onderzoek naar en ontwikkeling van composietproducten.

Regionale banenmotor en kansen voor mkb’ers
“Het NLR is belangrijk voor de economie van Noordelijk Flevoland: als kennisinstituut en als banenmotor”, aldus gedeputeerde Jan-Nico Appelman. “Met het Field Lab hebben regionale mkb’ers faciliteiten tot hun beschikking die anders onbereikbaar en onbetaalbaar zouden zijn. De provincie is dan ook erg blij met deze bijdrage aan de verdere ontwikkeling van het Field Lab van het NLR.”
Aucke van der Werff, burgemeester van Noordoostpolder is blij met de Europese bijdrage aan de hoogwaardige werkgelegenheid in de gemeente Noordoostpolder. “Voor ons is dat heel belangrijk, het versterkt onze positie in de wereld van de composieten en geeft een economische impuls aan het gebied.”

Het project sluit aan bij de Economische Agenda Flevoland 2012–2015 en op het door de provincie Flevoland ondersteunde CompoWorld-programma.

Kansen voor West II
Het project ‘ACM Pilot Plant’ krijgt subsidie vanuit het Operationeel Programma Kansen voor West II. Dit is een samenwerkingsverband van de vier Randstadprovincies (Noord- en Zuid-Holland, Utrecht en Flevoland) en de vier grote steden Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht. Met dit programma wordt aan de regionale economie in de Randstad een innovatieve impuls gegeven. Het programma wordt voor een belangrijk deel gefinancierd door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO).