Airspace capacity

De luchtvaart is sterk in ontwikkeling. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft de ambitie om de maatschappelijke behoeften aan luchtvaart, duurzaamheid, leefklimaat en veiligheid en een vitale economie in balans te brengen. Daarom wordt in de komende periode gewerkt aan zowel de Luchtruimherziening als de Luchtvaartnota 2020-2050. Het advies- en ingenieursbureau Royal HaskoningDHV heeft met hulp van NLR de opdracht van het ministerie gekregen om de planMER (Milieueffectrapportage) voor de Luchtvaartnota op te stellen.

Voor het gehele Nederlandse luchtruim stelt het ministerie momenteel de Luchtvaartnota 2020-2050 op waarin een nieuw luchtvaartbeleid zal worden bepaald. Bij de voorbereiding en besluitvorming over de Luchtvaartnota past een breder type beslisinformatie. In plaats van alleen milieueffecten mee te nemen wordt ook breder gekeken naar leefomgevingseffecten en economische effecten (brede welvaartseffecten). Op deze manier kan een integrale afweging gemaakt worden. Daarom wordt ook de planMER ingestoken als een brede welvaartseffectrapportage.

Royal HaskoningDHV is geselecteerd voor deze opdracht, in samenwerking met het Nederlands Lucht- en Ruimtevaartcentrum (NLR) en Buck Consultants International (BCI). Vanuit het Ministerie is onder andere het NLR gevraagd om een overzicht op te stellen van de beschikbare kennis en kennishiaten die van belang zijn voor het opstellen van de nieuwe luchtvaartnota. Verder geeft NLR inzicht in de effecten van luchtvaart op het milieu en neemt NLR ervaring mee van participatietrajecten met betrekking tot luchtvaart.

“Onze luchtvaartkennis levert een essentiële inhoudelijke bijdrage aan de planMER. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om kennis die is opgebouwd bij het bijdragen aan de kennisscan voor de luchtvaartnota en bij andere projecten voor toekomstige ontwikkelingen in de luchtvaart, zoals Clean Sky, SESAR en ANIMA. Daarnaast is het NLR betrokken bij diverse onderzoeken met betrekking tot de implementatie van drones en heeft het een brede kennis van ontwikkelingen met betrekking tot veiligheid”, aldus Lennard Verhoeff, Business Manager Aerospace Operations van NLR.
Jan de Wit, Director Smart Urban Environment bij Royal HaskoningDHV vult aan: “We zijn trots dat we geselecteerd zijn om mee te werken aan het nationale langetermijnbeleid voor de luchtvaart en dat we onze topexpertise op het gebied van milieueffecten, luchtkwaliteit en bijbehorende onderwerpen kunnen inzetten bij een dergelijk maatschappelijk relevant thema”.

Contactpersonen:

NLR
Lennard Verhoeff, Business Manager Aerospace Operations
Lennard.Verhoeff@nlr.nl

Royal HaskoningDHV
Paul Eijssen, Strategisch Adviseur Effectstudies
paul.eijssen@rhdhv.com