TNO en NLR onderzoeken mogelijkheid simulatie-netwerk voor militaire training

TNO en NLR gaan Defensie ondersteunen met het onderzoeken van de mogelijkheden van een simulatie-netwerk. Met zo’n netwerk kan Defensie besparen op opleiding en training (O&T) en kunnen militairen beter worden voorbereid op het uitvoeren van missies. Dit project, MTDS (Mission Training through Distributed Simulation) genaamd, draagt bij aan de samenwerking en veiligheid van manschappen en het effectiever gebruik van materieel. Genoemde partijen hebben op de ITEC-beurs te Rotterdam op 16 mei een contract ondertekend. MTDS heeft een looptijd van vier jaar. Het betreft een investering van 5.7 miljoen euro.

Het MTDS-project heeft tot doel een bijdrage te leveren aan een effectieve en toekomstgerichte Nederlandse krijgsmacht, door trainingsomgevingen aan te bieden die optimaal gebruik maken van de mogelijkheden van gedistribueerde simulatie. Daarmee bespaart Defensie op trainingskosten, kan ze missies effectiever uitvoeren en de veiligheid van manschappen beter waarborgen.

Militaire missies vinden plaats in samenwerking- en coalitieverband . Met behulp van innovatieve technologie kunnen simulaties ‘gedistribueerd’, dus op meerdere plekken tegelijk worden uitgevoerd en kunnen de verschillende coalitiepartners gezamenlijk trainen. Zo kan op trainings- en voorbereidingskosten bespaard worden. Daarbij komt dat de omgeving waarin missies plaatsvinden steeds complexer wordt, in de zin dat het operationele gebied groter wordt en ook het aantal dreigingen toeneemt vanuit de lucht en vanaf de grond. Nieuwe platformen, zoals gevechtsvliegtuigen beschikken daarnaast over steeds geavanceerdere sensor-systemen om dreigingen te detecteren. Vanwege de kosten en de complexiteit van de omgeving kan met dergelijke systemen en platformen onvoldoende in een live-omgeving worden geoefend.

TNO en NLR gaan onderzoek doen naar een simulatie-infrastructuur  waarmee Defensie snel en gericht een missie kan simuleren, als onderdeel van een gedistribueerd internationaal simulatie-netwerk. Dat houdt onder andere in dat ze bouwstenen aanleveren voor het ontwikkelen van scenario’s en voor het hergebruik van scenario’s en van modellen van woonomgevingen en militair materieel. Ook kunnen cyberdreigingen gerepresenteerd worden en kunnen waarborgen ingebouwd worden voor het op elkaar aansluiten van simulatieomgevingen.