De provincie Noord-Holland heeft subsidie toegekend voor de restauratie van de NLR gebouwen 10 en 40 in Amsterdam. We zijn blij met deze toekenning, want dit betekent dat we het herstel en onderhoud op een goede manier en met respect voor het monument kunnen uitvoeren.

De volgende werkzaamheden worden mede door deze subsidiebijdrage mogelijk gemaakt:
• Herstel betonwerk en metselwerk gevels
• Restauratie en herstel kozijnen alsmede schilderwerk
• Herstel dakbedekkingen
• Restauratie monumentaal tegelwerk

De subsidie is toegekend op basis van de Uitvoeringsregeling restauratiesubsidies rijksmonumenten Noord-Holland. Deze regeling stimuleert het behoud van rijksmonumenten, zodat leegstand en verval van cultureel erfgoed wordt voorkomen. De subsidie is van toepassing voor rijksmonumenten in Noord-Holland die (deels) voor het publiek toegankelijk zijn en heeft uitsluitend betrekking op de restauratiekosten. Met hulp van subsidiespecialist Van Draeckeburgh hebben wij succesvol een beroep gedaan op deze regeling.