NLR’s Fighter4Ship during 'Smart Bandits' project

In het kader van het project Smart Bandits werkt het NLR aan ‘computer gegenereerde vijanden’. In dit vierjarig project poogt het NLR deze virtuele tegenstanders te voorzien van meer ‘intelligentie’ waardoor trainingen voor gevechtsvliegers realistischer worden.  Het doel is dat deze ‘Smart Bandits’ in de toekomst als volwaardig tegenstander kunnen optreden in verscheidene trainingsscenario’s.

Dergelijke volledige virtuele ‘smart bandits’ worden ook wel Computer Generated Forces (CGFs)’ genoemd. Het NLR zal deze CGF’s zo ontwikkelen dat ze gedemonstreerd kunnen worden in simulatoren zoals de Fighter 4-Ship waarin missietraining in formatieverband onderzocht kan worden. Uiteindelijk zullen ‘smart bandits’ ook gebruikt kunnen worden in simulatoren voor tactische vliegertraining bij Defensie, de opdrachtgever voor dit onderzoek. Op de wat langere termijn kunnen de virtuele tegenstanders ook in combinatie met echte platforms worden gebruikt in Live, Virtual, Constructive (LVC) oefeningen.  De ‘smart bandits’ worden softwarematig geïntegreerd in een scenario management pakket, van waaruit het gedrag van alle CGFs (vijanden, ondersteunende eenheden, gronddreigingen, enzovoorts) wordt geregeld. Zo worden de ‘smart bandits’ onderdeel gemaakt van grotere simulatiescenario’s.

‘Smart Bandits’ is dit jaar begonnen en voor het project krijgt het NLR voor de komende vier jaar 1,5 euro miljoen van Defensie. Ook de Vrije Universiteit (VU) is bij het project betrokken met onderzoekers van de ‘Agent System Group’. Voor aanvullend diepgaand onderzoek naar het modelleren van de menselijke aspecten van de ‘Smart Bandits’ heeft het NLR een promovendus in dienst genomen die onderzoek doet naar menselijk gedrag in agents. Daarnaast bestaat op dit onderwerp een samenwerking met het US Air Force Research Laboratory (AFRL) waarbij een USAF specialist zich bij het NLR in dit onderwerp gaat verdiepen en bijdraagt aan kennisuitwisseling op dit onderzoeksonderwerp tussen beide laboratoria. Zo kunnen de (in ontwikkeling zijnde) CGFs straks ’tactisch redeneren’ over een tegenstander maar ook ‘emoties vertonen’ en ‘vermoeid zijn of vooroordelen hebben’.

Het NLR-werk richt zich in het bijzonder op de benodigde functionaliteit van de smart bandits en de integratie van deze in missie-simulatie. Hoe verschijnen deze virtuele tegenstander op de verschillende cockpit displays? Hoe zetten zij de verdediging of aanval in? Welke intelligentie is nodig? Voor het eerste jaar staat een werkend prototype met beperkte functionaliteit op de agenda. Dit prototype zal draaien op het Fighter 4-Ship.