Het NLR wist in 2014 zijn positie als gewaardeerd partner van het Nederlandse bedrijfsleven te behouden en tekende vele contracten voor het verrichten van toegepast onderzoek. Daarnaast verrichte het NLR vraaggestuurd onderzoek in opdracht van de overheid. Het klanttevredenheidsonderzoek van 2014 toonde dat het NLR bijzonder gewaardeerd wordt door opdrachtgevers. Dit jaar steeg de waardering zelfs tot een 4,35 op een schaal van 1 tot 5. Een waardering die zich vertaald heeft in opdrachten en een positieve financiële balans in 2014.

Impact
De Nederlandse lucht- en ruimtevaartsector is een vitale branche die zich wereldwijd nadrukkelijk manifesteert. Het NLR vervult in die sector een schakelfunctie. Binnen de Gouden Driehoek van overheid, bedrijfsleven en kennisorganisaties nam het NLR deel aan handelsmissies naar China en Brazilië. In Europa participeerde het NLR samen met het NL-bedrijfsleven in Europese kaderprogramma’s, die bouwstenen opleveren voor het nationale overheidsbeleid op lucht- en ruimtevaartgebied. De functie van schakelspeler oefent het NLR ook en in de eerste plaats uit in Nederland, waar het deel uitmaakt van tal van regionale samenwerkingsverbanden met industrie en MKB.
Voor het Ministerie van Defensie bood het NLR oplossingen om manschappen en materieel tijdens internationale missies, zoals in Mali operationeel nog beter te ondersteunen en hun veiligheid nog beter te waarborgen. Voor het Ministerie van Infrastructuur en Milieu droeg het NLR bouwstenen aan voor lucht- en ruimtevaartbeleid, waarbij luchtvaart de ruimte krijgt en tegelijkertijd moet voldoen aan randvoorwaarden op het gebied van veiligheid, efficiency en duurzaamheid.

Start strategieperiode 2014-2017
De eerste resultaten van de nieuwe strategie laten zich al zien. De verruiming van NLR’s geografisch blikveld richting de BRICK-landen leverden contracten op met vliegtuigbouwer EMBRAER en een Government-to-Government overeenkomst tussen de Chinese en Nederlandse overheid. NLR opende samen met Fokker Landing Gear de Automated Composite Manufacturing-ACM Pilot Plant, waarmee het NLR concreet invulling heeft gegeven aan het nationale ‘Smart Industries’-beleid. Het NLR zet ook steeds meer in op publiek private samenwerkingen. Ook is de samenwerking met de andere TO2 instituten verstevigd, waaronder in het publiek private ‘3D Metaal Print Programma’.