OBODAS - fibre overbraiding technique

Onlangs organiseerde NLR in Flevoland een technologiedag met als thema ‘Improved Design of Advanced Lightweight Composite Structures with the Aid of Computational Modeling Tools’. De nadruk tijdens de technologiedag lag op het nut en de noodzaak van de toepassing van simulatie als onderdeel van integraal ontwerpproces, juist voor bedrijven die voornamelijk actief zijn in manufacturing.

Om het juiste publiek van MKB’s te bereiken is de voorjaarsmeeting van de vereniging Society for the Advancement of Material and Process Engineering (SAMPE) Benelux benut. De technologiedag werd goed bezocht door deelnemers uit bedrijven, kennisinstellingen en universiteiten uit Nederland, België en Luxemburg, en er zijn goede contacten gelegd.

De deelnemers waren enthousiast over de getoonde kennis en de tijd- en kostenbesparende invloed van simulaties in het ontwerpproces van vliegtuigonderdelen van composiet of hybride materialen. De afsluitende rondleiding langs de NLR testfaciliteiten werd zeer gewaardeerd, en toont tevens aan dat NLR in staat is het hele traject van ontwerp tot full-scale test uit te voeren.

Deze bijeenkomst werd gehouden in het kader van het Kennis voor Beleid onderzoeksprogramma ‘Integraal ontwerpen van High Tech Systems (Knowledge Based Engineering)’. Deze onderzoekslijn is gekoppeld aan de Roadmap Aeronautics Manufacturing & Maintenance van de Topsector High Tech Systemen en Materialen.