NLR gebouw Marknesse

NLR en ROGER hebben op de InnovatieExpo in Rotterdam een overeenkomst getekend om op de locatie van NLR in Marknesse (Flevoland) een kleinschalige waterstofproductie en -testfaciliteit te realiseren. De partners delen de visie dat groene waterstof voor de mobiliteit en zware werktuigen een veelzijdig en schoon alternatief gaat zijn voor fossiele brandstoffen.

De gecombineerde productie- en testfaciliteit stelt ROGER, NLR én externe partijen in staat om waterstoftechnologie in realistische omstandigheden te demonstreren en valideren en om productieprocessen te optimaliseren. Onderzoek binnen een dergelijke operationele omgeving is cruciaal om innovaties versneld op grote schaal in te markt te kunnen introduceren. De faciliteit zal eraan bijdragen om de kosten van groene waterstof te verlagen en zo de transitie naar emissievrije energiedragers te versnellen. De partijen streven ernaar dat deze faciliteit in 2025 operationeel zal zijn.

NLR
Voor NLR biedt de samenwerking met ROGER de kans om kennis op te bouwen en onderzoek te doen naar de toepassing van waterstof in de luchtvaart. Groene waterstof is een kansrijke oplossing om de luchtvaart duurzamer te maken. Vliegtuigen kunnen bijvoorbeeld worden voorzien van elektrisch aangedreven propellers waarbij waterstof als energiedrager dient. Een brandstofcel zet daarbij de waterstof om in elektrische energie. De gezamenlijke ontwikkeling sluit bovendien perfect aan op andere activiteiten van NLR om waterstof geschikt te maken voor luchtvaarttoepassingen, met een eigen concreet doel om in 2025 een op waterstof uitgevoerde vlucht met een elektrisch aangedreven onderzoeksvliegtuig – de Pipistrel PH-NLX – uit te voeren.

Michel Peters, CEO van NLR: “Voor NLR is dit een logische stap om eraan bij te kunnen dragen dat de luchtvaart in 2050 klimaatneutraal zal zijn. Waterstof is daarbij voor NLR een belangrijke pijler. De samenwerking met ROGER biedt ons de mogelijkheid om kennis verder op te bouwen door gecombineerde faciliteit op industrieel schaal waterstof-elektrolyse te kunnen valideren. NLR zal bovendien ook zelf afnemer van de groene waterstof zijn, met name bedoeld voor onze drones, materiaal- en constructieonderzoek.”

ROGER
ROGER ontwikkelt op verschillende plekken in Nederland grote productielocaties voor groene waterstof om bedrijven een emissievrije oplossing te kunnen bieden voor hun voertuigen, vaartuigen, vliegtuigen en zware werktuigen. ROGER was echter ook op zoek naar een locatie om productie en onderzoek op kleine, maar representatieve schaal te kunnen combineren.

Aad Bruggeman, CEO van ROGER: “Voor ROGER is het uitvoeren van, participeren in en bevorderen van onderzoek en ontwikkeling een fundamenteel onderdeel van haar missie en strategie. We willen koploper zijn in de ontwikkeling en toepassing van geavanceerde technologieën en processen, die de productie en toepassing van groene waterstof nog effectiever en kostenefficiënter maken. De samenwerking met een gerenommeerd onderzoeksinstituut als NLR is een unieke kans om de transitie van fossiele brandstoffen naar duurzame energiedragers te versnellen.”

Ondertekening van MoU met Aad Bruggeman, CEO ROGER Renewable Energy (links) en Michel Peters, CEO NLR.