Vandaag bestaat NLR 100 jaar. Een unieke mijlpaal. Op 5 april 1919 is de Rijks-Studiedienst voor de Luchtvaart (RSL) opgericht. Sindsdien heeft innovatie in de lucht- en ruimtevaart een enorme vlucht genomen. Daar hebben Nederland en NLR een pioniersrol in gespeeld. NLR is al 100 jaar de ambitieuze kennisorganisatie met de diepgewortelde wil om te blijven vernieuwen. Met onze kennis en kunde zijn wij een van de drijvende krachten achter de aerospace sector. In ons eigen land en daarbuiten. Onze medewerkers zoeken onvermoeibaar naar nieuwe technologieën en durven verder te denken. Vertalen trends en ontwikkelingen naar concrete oplossingen. Vanuit die drijfveer maken wij de wereld van transport veiliger, duurzamer, efficiënter en effectiever.

En ook de komende 100 jaar kijken we vooral vooruit. Want om lucht- en ruimtevaart duurzamer en blijvend te maken zullen we onszelf nog meer moeten uitdagen. De veeleisende en boeiende toekomst vraagt om een nog hogere snelheid van innoveren en intensieve samenwerking. Wij stellen onze kennis en kunde in dienst van die toekomst. Altijd met het belang voor het bedrijfsleven, burgers en het milieu voor ogen. Samen met onze partners geven wij vorm aan de boeiende wereld van morgen. We staan op de drempel van baanbrekende innovaties. Maar plannen en ideeën komen pas in beweging wanneer ze goed gevoed worden met de juiste energie. En het bijzondere is, die bron is nog exact hetzelfde als honderd jaar geleden toen we begonnen. Die drijvende kracht, dat is de kennis van NLR.

100 jaar NLR jubileum website live: 8 april
De jubileum website geeft een uniek  overzicht van onze mijlpalen in de afgelopen 100 jaar, de historie en ontstaansgeschiedenis van NLR, een video met 100 jaar NLR in beeld, en een reeks interviews met onder meer: luitenant-generaal Dennis Luyt, Commandant Luchtstrijdkrachten; Mike Stekelenburg, Chief Engineer van Pal-V en André Kuipers. Michel Peters, algemeen directeur NLR, geeft de aftrap in de interviewreeks ‘Blik op de toekomst’.