Vanaf 1 juli is Henk van Dijk de divisiemanager Aerospace Operations en versterkt hij het directieteam van NLR. Henk neemt daarmee de functie over van Paul Eijssen.

De NLR-organisatie kent drie divisies: Aerospace Systems, Aerospace Operations en Aerospace Vehicles. Vanaf 1 juli heeft Henk van Dijk de functie van divisiemanager Aerospace Operations overgenomen van Paul Eijssen. Henk zal in zijn nieuwe functie tevens deel uitmaken van het directieteam. Paul gaat een nieuwe uitdaging aan bij Eurocontrol in Brussel.

Henk werkt sinds 2007 bij NLR. In eerste instantie als human factors-expert en daarna als afdelingsmanager van de afdeling Air Traffic Management & Airports. Deze afdeling levert met haar kennis en faciliteiten een aanmerkelijke bijdrage aan programma’s zoals de Nederlandse Luchtruimherziening en Digital European Sky.

In zijn nieuwe rol zet Henk zich in voor een veilige, efficiënte en duurzame luchtvaart. Henk: “Toen ik bij NLR begon, lag de focus van onderzoek op vliegen efficiënter en veiliger te maken. Die aspecten zijn uiteraard nog altijd belangrijk maar inmiddels zijn we ons als maatschappij ook meer bewust van de effecten die de luchtvaart op ons welzijn en op het klimaat heeft. Duurzaamheid en geluidshinder staan daardoor terecht hoog op de agenda. Een andere belangrijke pijler betreft onze inzet voor Defensie. Met de onlangs gepubliceerde ‘Defensie Nota’ als leidraad, richten we ons op thema’s zoals ‘Informatiegestuurd Optreden’ en op meer Europese samenwerking.”

“Vanuit mijn nieuwe rol wil ik daar een stevige bijdrage aan leveren: Toegepast onderzoek is een essentiële stap om ervoor te zorgen dat goede ideeën een weg vinden naar concrete toepassingen. Die stap is geen vanzelfsprekendheid”.

Henk van Dijk, divisiemanager Aerospace Operations

Henk van Dijk, divisiemanager Aerospace Operations