IFAR

Mondiale oplossingen voor grote luchtvaartkwesties

Recent is Michel Peters van het Nederlands Lucht- en Ruimtevaartcentrum (NLR) benoemd als vice-voorzitter van IFAR, het International Forum for Aviation Research. Peters werd benoemd tijdens de zesde jaarlijkse bijeenkomst, dit keer in Californië, bij NASA’s Ames Research Center.

Samenwerking
In IFAR zijn 26 mondiale onderzoeksorganisaties voor de lucht- en ruimtevaart met elkaar verbonden zodat ze samen de uitdagingen van de wereldwijde luchtvaartsector kunnen aanpakken. Het gaat om technische kwesties die de landsgrenzen overschrijden zoals emissie, geluid, veiligheid, beveiliging en efficiënte operaties. In aanwezigheid van vertegenwoordigers van 21 luchtvaart-onderzoekorganisaties evalueerden de mondiale luchtvaartleiders de voortgang van technische samenwerking over de milieueffecten van de luchtvaart. Voorbeelden zijn onderzoek naar alternatieve brandstoffen, het ontwikkelen van een globale aanpak van ATM-onderzoek, het supersonische vliegtuig en windtunnel testen.

De focus van IFAR ligt op wereldwijde onderwerpen die onderverdeeld zijn in werkgroepen. Zo is NASA bijvoorbeeld leading in de werkgroep ‘Air Transport Efficiency’ en alternatieve brandstoffen. En het NLR in de werkgroep ‘Impact of Weather on ATM’. Dit houdt voor het NLR in dat wij met een tiental andere leden in eerste instantie bestaande onderzoeksactiviteiten inventariseren die er mondiaal spelen op dit onderwerp en de informatie uitwisseling hierover mogelijk maken.

Virtual conferences
Naast wetenschappelijke en technische expertise bevordert IFAR de uitwisseling van jonge onderzoekers. Zo was er tijdens deze bijeenkomst een Jonge Onderzoekers conferentie waar IFAR deelnemers uit verschillende landen van gedachten wisselden over de toekomst van de luchtvaart. Om te netwerken kunnen onderzoekers onderling gebruikmaken van IFAR’s Young Research Network (voor IFAR leden en onderzoekers op universiteiten, lucht- en ruimtevaart gerelateerd).

Meld je aan voor dit netwerk en bekijk de Virtual Conferences waarin jonge onderzoekers hun kennisdelen over IFAR onderwerpen.

Mondiaal netwerkplatform
Na DLR, NASA, JAXA, is nu het NLR gevraagd om het vicevoorzitterschap op zich te nemen. Hiermee wordt NLR herkend en erkend als leidende organisatie op luchtvaartgebied. Over twee jaar wordt Michel Peters voorzitter van IFAR. Peters: ‘IFAR is belangrijk als mondiaal netwerkplatform voor de CEO’s en wetenschappers onderling. IFAR heeft als aandachtspunt de toekomst van de luchtvaart. Als NLR kunnen we bij dit platform daarom niet ontbreken. Het NLR neemt nu al deel in diverse werkgroepen zoals ‘weather’ en ‘air traffic management’. Dit doen we op bescheiden schaal want er staat geen funding tegenover. Maar daar waar interessant kunnen we bij onderwerpen aansluiten.”

De volgende IFAR bijeenkomst zal plaatsvinden in de herfst van 2016 bij het Korea Aerospace Research Institute in Daejeon. Zuid-Korea.

Meer informatie:
Doe mee met IFAR’s Young Researcher Network Virtual Conferences
www.ifar.aero
www.ifarlink.aero