Take-off Airbus A340 vanaf Amsterdam Schiphol Airport

NLR studie naar composiet-laag vezel richting optimalisatie groot romppaneel

NLR studie naar composiet-laag vezel richting optimalisatie groot romppaneel

Onlangs vond in Dresden, Duitsland, de Final Review Meeting plaats van het EU-project MAAXIMUS. MAAXIMUS is een omvangrijk onderzoeksproject op het gebied van ontwerp-, productie- en test-technologieën voor composieten vliegtuigonderdelen. Het project heeft een concrete bijdrage geleverd aan de toepassing van composieten onderdelen in vliegtuigen van AIRBUS en Dassault en ook het productieproces van deze onderdelen bij deze fabrikanten versneld NLR heeft een substantiële bijdrage geleverd in de leiding van het gehele project via zijn rol in het projectmanagement committee. Tegelijkertijd heeft NLR via dit project veel industrieel relevante kennis opgedaan op composietgebied. De NLR kennis is beschikbaar voor het Nederlandse bedrijfsleven, ten behoeve van de ontwikkeling en toepassing van innovatieve composiet-producten.

Het MAAXIMUS project is geleid door AIRBUS en omvatte een consortium van circa 60 partners uit 18 verschillende landen. Met een budget van 60 miljoen euro en een totale looptijd van meer dan acht jaar was het een van de grootste FP7-Level2 Aeronautics projecten van de EU. De eerste fase van het project, de ‘ontwikkelfase’, betrof de ontwikkeling van nieuwe ontwerp- en productietechnologieën. In de tweede fase, de ‘demonstratiefase’, werden de betreffende technologieën toegepast in het ontwerp, de productie en het testen van een full scale composiet romppaneel van een ‘widebody’ vliegtuig. NLR droeg hieraan bij door in de voorbereiding op de fysieke test eerst een virtueel testprogramma uit te voeren en door correlatie/validatie van testresultaten.

De kennis die NLR in MAAXIMUS heeft opgedaan, is doorontwikkeld met behulp van onder andere de ACM Pilot Plant van NLR. In dit ‘Field Lab’ wordt onderzoek gedaan naar de automatisering van productieprocessen van composieten componenten. Het doel is om nieuwe producten te ontwikkelen tot het niveau van marktintroductie, met als onderscheidende eigenschap dat ze lichter en/of goedkoper zijn dan andere producten op de markt. Daarmee levert het Field Lab, samen met andere samenwerkingsverbanden op het gebied van composiet als CompoWorld en DCMC-Dutch Composites Maintenance Centre een belangrijke bijdrage aan de concurrentiekracht en het innovatief vermogen van de NL-industrie en MKB. Meer in het algemeen draagt NLR met zijn composiet-expertise bij aan de verduurzaming van het vliegverkeer.