NLR participeert in Europees Urban Air Mobility project.

Gemeente Enschede, Stadt Münster en de EUREGIO tekenden op 6 september 2018 een intentieovereenkomst met o.a. Airbus, DLR en NLR. De samenwerking is gericht op het verbeteren van de effectiviteit van de hulpdiensten in het grensgebied door gebruik te maken van innovatieve mobiliteit door de lucht.

De intentieovereenkomst maakt deel uit van het Urban Air Mobility (UAM) initiatief van het European Innovation Partnership (EIP-SCC) van de Europese Commissie. Hierin worden projecten opgezet om de mogelijkheden en behoefte aan stedelijke mobiliteit door de lucht te verkennen. De Euregio, een grensoverschrijdende regio rondom Twente, de Achterhoek, delen van Noordoost-Overijssel en Zuidoost-Drenthe en aangrenzende delen van Niedersachsen en Nordrhein-Westfalen, wordt hiermee de eerste demonstratieregio binnen het UAM-initiatief waar een grensoverschrijdende samenwerking wordt gerealiseerd. Andere steden die al een intentieovereenkomst voor een UAM-initiatief hebben getekend zijn o.a. Hamburg, Ingolstadt, Gent en Brussel.

De intentieovereenkomst is het startschot voor een project waarin Enschede en Münster, twee van de grootste steden in het gebied, samen met EUREGIO willen verkennen hoe UAM kan bijdragen aan de publieke veiligheid in de grensregio. Voordelen ten opzichte van helikopters zijn o.a. snellere inzetbaarheid, lagere kosten en minder geluidsoverlast. In een eerste projectfase valt te denken aan observatie en signaleringsdrones voor bijvoorbeeld verkeersstromen of natuurbranden. In een latere fase worden drones verwacht die mensen kunnen vervoeren, bijvoorbeeld om een trauma-arts snel op locatie te krijgen.

“Toepassingen die genoemd worden, zoals het vervoer van gewonde personen door drones, klinken als sciencefiction, maar de ontwikkelingen gaan razendsnel”, aldus burgemeester Onno van Veldhuizen van Enschede. “Er wordt door veiligheidsdiensten en hulporganisaties in de Euregio al intensief samengewerkt en vervoer door de lucht kan een belangrijke bijdrage leveren aan de optimalisatie van de dienstverlening richting onze inwoners”.

Naast een aantal bedrijven in de regio hebben o.a. de regionale Brandweer Twente en Medisch Spectrum Twente aangegeven geïnteresseerd te zijn.

Zie ook de EIP-SCC website


EIP-SCC

Logo European Commissionlogo EIP-SCC