Het rapport ‘Evaluatieonderzoek organisaties voor toegepast onderzoek (TO2)’ is aangeboden aan de Tweede Kamer. De commissie onder leiding van dhr. Schaaf heeft onderzocht of de publieke middelen die naar de TO2 instellingen gaan doeltreffend en doelmatig worden ingezet. Over de volle breedte scoren de instituten, waaronder NLR, goed op kwaliteit, impact en doelmatigheid.

De commissie heeft vooral zorgen over de vitaliteit van de kennisinstituten, doordat de bijdrage vanuit het Rijk sterk teruglopen. Hierdoor is er steeds minder ruimte om nieuwe oplossingen te ontwikkelen voor de problemen van vandaag en in te spelen op de vragen van morgen. De commissie constateert dat het van groot belang is om deze zogeheten ‘strategische kennisbasis’ op orde te houden.

Lees hier meer over de evaluatie en de reactie van de TO2 instituten:

TO2 federatie