ACASIAS Kick-off meeting

ACASIAS logoIn juni vond de kick-off plaats van het Europese ACASIAS (Advanced Concepts for Aero-Structures with Integrated Antennas and Sensors)-project. Het doel van ACASIAS is het energieverbruik van toekomstige vliegtuigen te verminderen door de aerodynamische prestaties te verbeteren en door de integratie van nieuwe efficiënte voortstuwingssystemen te faciliteren. Daarmee levert ACASIAS een bijdrage aan de vermindering van CO2- en NOx -emissies van vliegtuigen en daarmee aan de verduurzaming van het luchtverkeer. Aan het project nemen elf partners uit zes landen deel, waarbij NLR de coördinerende rol vervult. De Europese subsidie van het project bedraagt 5.8 M€.

ACASIAS richt zich op de ontwikkeling van innovatieve en aerodynamische vliegtuigstructuren met additionele functies. Daarbij besteden de onderzoekers op NLR vooral aandacht aan de structurele integratie van antennes voor communicatiedoeleinden. Meer in het bijzonder richt het onderzoek zich op de ontwikkeling van:

  1. een composiet paneel met geïntegreerde Ku-band antenne ten behoeve satellietcommunicatie;
  2. een winglet met een geïntegreerde VHF antenne;
  3. Een GLARE paneel met een geïntegreerde VHF-communicatie-slotantenne en GPS patch antenne.

Daarnaast richt ACASIAS zich op de ontwikkeling van een rompwandpaneel met actieve structurele akoestische demping, waarbij geïntegreerde sensoren, actuatoren en bedrading zorgen voor het verminderen van het geluid van o.a. CROR-motoren in de cabine.

Aan het project nemen de volgende partners deel: Fokker Aerostructures (NL), Fokker Elmo (NL), DLR (Duitsland), IMST (Duitsland), INVENT (Duitsland), EVEKTOR (Tsjechië) , VZLU (Tsjechië), CIMNE (Spanje), TRACKWISE (Engeland) en L-Up (Frankrijk). Deze partners brengen de verschillende disciplines in die voor dit multi-discplinaire onderzoek noodzakelijk zijn, zoals mechanica, composiet structuren, antenne-engineering, aerodynamica, aero-akoestiek, luchtvaarttechniek en thermisch onderzoek.

Zie ook de link naar de Invent-website

Zie ook de link naar de officiële ACASIAS website

ACASIAS is part of the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme, under grant agreement No 723167. This news item does not necessarily reflects the views of the European Commission.