NLR lespakket drone vliegen tbv ROC

Het vliegen met drones in Nederland neemt een hoge vlucht. Er zijn steeds meer maatschappelijke toepassingsmogelijkheden voor drones, waardoor ook de behoefte aan een beroepsopleiding voor drone-vlieger is ontstaan. Om die reden heeft Dutch Drone Academy onlangs een lespakket ‘drone-vliegen’ samengesteld voor enkele Regionale Opleiding Centra-ROC’s. ROC Friese Poort en ROC Amsterdam gaan het vak drone-vliegen opnemen in hun lesprogramma. ROC Amsterdam start in september 2017 met 25 studenten, ROC Friese Poort start in februari 2018. NLR heeft hiervoor het wettelijk verplichte theoretische gedeelte voor het worden van mini-drone vlieger ontwikkeld in de vorm van een leerboek en een PowerPoint presentatie.

NLR lespakket drone vliegen tbv ROC

Dutch Drone Academy en NLR ontwikkelen lespakket voor vak ‘drone-vliegen’ op ROC’s

Het nieuwe vak houdt in dat leerlingen kennis vergaren over uiteenlopende aspecten van het vliegen met drones. Zo krijgen ze informatie over toepassingsmogelijkheden van drones, wettelijke regelgeving, de techniek achter drones, het vliegen met drones, navigatie, weersomstandigheden en informatie over geschikte video- en filmapparatuur. Onlangs hebben 17 ROC-docenten ter voorbereiding op het doceren van dit vak alvast de theorieopleiding voor het RPAS Operator Certificate (ROC) Light gedaan. Dit hebben ze afgesloten met het afleggen van het NLR ‘RPAS-Light’ examen. NLR is door de Inspectie Leefomgeving en Transport daarvoor erkend als Registered Training Facility (RTF).

Leerlingen die het vak drone-vliegen hebben gevolgd mogen, net als andere drone-hobbyisten, recreatief vliegen met drones, maar nog niet beroepsmatig. Pas nadat zij genoemd (extern) examen met goed gevolg hebben afgelegd, mogen ze zich laten registreren voor het beroepsmatig vliegen met drones die niet zwaarder zijn dan 4 kg. Wil men beroepsmatig met drones gaan vliegen met een hoger startgewicht (en minder beperkingen in het vliegen), dan moeten ze een drone vlieger opleiding volgen bij een RTF om een RPA-L, ofwel Remotely Piloted Aircraft – License te verkrijgen. Deze opleiding bestaat uit een grondiger theoretisch deel en een verplicht praktijkgedeelte met bijbehorende examens. Dit kan bij het NLR.

De samenwerking met Dutch Drone Academy past in de strategie van NLR om de dronesector in Nederland te ondersteunen. NLR heeft daartoe eind 2015 ook het Netherlands RPAS Test Centre (NRTC) opgezet waar onder andere technische keuringen en RPAS opleidingen plaatsvinden. Het NRTC beschikt over een eigen luchtruim met alle benodigde beschikkingen en ontheffingen om deze activiteiten te faciliteren. Hiermee ondersteunt NRTC de veilige integratie van drones in het civiele luchtruim en fungeert het als een ‘one-stop-shop’ voor de dronesector.