*The Regional Action Program (REAP) West-Brabant is a government and private sector incentive programme aimed at improving employment opportunities in the region via practical projects and bolstering the competitiveness of companies.De voorbereidingen zijn in gang voor het eerste opleidingscentrum in Europa voor operators van ‘Unmanned Aerial Vehicles, UAV’s. Dit centrum komt op Gate 2 Aerospace & Maintenance in Rijen, de luchtvaartcampus in Brabant. ‘De onbemande luchtvaart groeit en daarmee de behoefte aan goed opgeleide operators op de grond, aldus afdelingsmanager training en simulatie Harrie Bohnen van het Nationaal Lucht- en Ruimtevaartlaboratorium (NLR).

Windmolens of hoogspanningsmasten inspecteren. Vanuit een onbemand vliegtuigje is dat vele malen makkelijker en veiliger dan dat je zelf de ladder op moet. En goedkoper dan het laten aanrukken van een hijskraan. ‘Een paar extra ogen in de lucht’ zijn bijvoorbeeld ook uitermate handig bij het opsporen van brandhaarden, het in de gaten houden van relschoppers bij voetbalwedstrijden en het uitvoeren van militaire verkenningen. ‘Er zijn legio toepassingen te bedenken, geeft Bohnen aan. ‘En vaak ook nog eens low-cost.

Binnen het nieuwe opleidingscentrum gaat het NLR onderzoek doen naar mogelijkheden voor UAV operator opleidingen en trainingen, in samenwerking met de WCAA, AEC Air Support B.V. en de Universiteit van Tilburg. ‘De ontwikkelingen volgen elkaar snel op. Er gaan steeds meer en steeds geavanceerdere onbemande vliegtuigen het luchtruim in voor zeer kleine tot hele omvangrijke taakstellingen. En dus neemt de vraag toe naar operators.’Operators die in staat zijn om veilig, professioneel, met beide benen op de grond, de ‘stuurknuppel’ te bedienen, op afstand bijvoorbeeld camera’s of radar te gebruiken en indien nodig te zorgen voor onderhoud en reparatie. En dat conform de groeiende regelgeving. Alle reden om een opleidingscentrum te initiëren. Inmiddels kunnen de samenwerkende partijen dan ook rekenen op een REAP* subsidie.

Het opleidingscentrum moet voorzien in een basisaanbod voor studenten vanuit civiele bedrijven, overheid en mogelijk ook defensie. De keus viel zonder meer op Gate2 als locatie. ‘Gate2 biedt mooie faciliteiten en ligt centraal voor de verwachte gebruikers van de te bieden opleidingen. Daarnaast is Brabant geschikt om ook in de praktijk te kunnen oefenen. De benodigde luchtruiminfrastructuur is aanwezig,, aldus Bohnen. Het opleidingscentrum kan naar verwachting van start in 2014.

Deze Training Academy is een voorbeeld van hoe het NLR regionaal initiatieven op het gebied van aerospace ondersteunt. In dit initiatief werken bedrijfsleven, overheid en kennisorganisaties samen in de zogenaamde Gouden Driehoek. De rol van het NLR is daarin evident: een onverminderd sterke bijdrage leveren aan de slagkracht van onze industrie.

Het NLR heeft intussen veel kennis en expertise opgebouwd op het gebied van UAV en Unmanned Aerial Systems (UAS).
Voor meer info:
https://www.nlr.nl/nieuws/flying-start-for-nlrs-uas-lab/
http://www.nlr.org/capabilities/modelling-and-simulation/

*Het Regionaal Actieprogramma (REAP) West-Brabant is een stimuleringsprogramma van overheid en bedrijfsleven om via praktijkprojecten de werkgelegenheid in de regio te verbeteren en de concurrentiekracht van bedrijven te versterken.