In het NLR Overzicht 2014 – Kennis- en faciliteitenontwikkeling wordt een beschrijving gegeven van de in 2014 door het NLR verrichte opbouw van kennis en kunde, en de ontwikkeling en instandhouding van faciliteiten, die zijn gedefinieerd op basis van vraagsturing door de overheid en het bedrijfsleven. Naast vraagsturing spelen ook de directe verbindingen tussen bedrijfsleven, NLR en overheid een belangrijke rol in het NLR-onderzoek voor de Nederlandse lucht- en ruimtevaartsector. De uitgevoerde plannen zijn tot stand gekomen na intensief overleg met het Nederlandse bedrijfsleven en de betrokken overheidsministeries.

De uitdagingen liggen voor het NLR vooral op het gebied van de Topsector High Tech Systemen en Materialen, het maatschappelijk thema Mobiliteit en Bereikbaarheid, en het maatschappelijke thema Defensie. De in het Overzicht 2014 beschreven werkzaamheden zijn uitgevoerd met als oogmerk het (kunnen) beantwoorden van de beleidsvragen van de overheid en de economische vraagstukken van strategisch belang voor het bedrijfsleven. Met het publiceren van dit Overzicht 2014 stellen wij commerciële kennisaanbieders in de gelegenheid te reageren op de uitgevoerde programma’s.