Flamingo Airport op Bonaire

De combinatie NLR en Royal HaskoningDHV heeft onlangs een raamcontract ondertekend met het ministerie van Infrastructuur en Milieu voor het leveren van integrale advies- en ingenieursdiensten voor de luchtvaart en luchthavens in Nederland en de BES-eilanden Saba, Sint Eustatius en Bonaire.

De Nederlandse overheid acht goed bereikbare nationale luchthavens, zowel via het land als vanuit de lucht, onontbeerlijk voor het versterken van de Nederlandse positie in het internationale handelsnetwerk. Om de bereikbaarheid van luchthavens optimaal te houden zullen NLR en Royal HaskoningDHV de komende jaren werken aan luchtvaart-, vervoer- en milieuvraagstukken en adviezen verstrekken voor de verschillende luchthavens op het gebied van vliegtuigoperaties, vliegveiligheid, milieu, ruimtelijke ordening en verkeersstromen.

Het NLR en Royal HaskoningDHV vullen elkaar met hun expertises goed aan en benaderen de complexe bereikbaarheidsthematiek vanuit verschillende invalshoeken. Het NLR heeft een lange traditie in de ontwikkeling van innovatieve technologie en beleidsadviezen om de luchtvaart en luchtvaartsector in Nederland concurrerender, veiliger, efficiënter en duurzamer te maken. Royal HaskoningDHV heeft met het bedrijfsonderdeel NACO ruime expertise op het gebied van de landzijdige bereikbaarheid van luchthavens, inclusief milieu-economische en ontwerpaspecten en levert daarnaast diensten op het gebied van consultancy- en projectmanagement.