COMAC-BASTRI research centre

Minister Henk Kamp in gesprek met Plv. DG Li Benjian (MIIT-China)

Minister Henk Kamp in gesprek met vertegenwoordigers van COMAC

Minister Henk Kamp en Plv. DG Li Benjian van het Chinese Ministerie van Infrastructuur en Informatie Techologie (MIIT) zijn vandaag overeengekomen om een zogenaamde Government-to-Government (G2G) overeenkomst af te sluiten op het gebied van luchtvaart. Met deze overeenkomst wordt de samenwerking op het gebied van luchtvaart voor de NL-industrie in China geïntensiveerd en geborgd voor de langere termijn. Voor het Nationaal Lucht- en Ruimtevaartlaboratorium NLR betekent het onder meer dat de samenwerking met Chinese partners op het gebied van R&D verankerd is voor de komende jaren.

Het NLR is al jaren actief op de Chinese markt en heeft het afgelopen jaar diverse samenwerkingsovereenkomsten ondertekend. Zo heeft het NLR in 2013 een contract getekend met Aviation Industry Corporation of China (AVIC), met als doel AVIC te ondersteunen met het opzetten van een Civiel Air Traffic Management (ATM) onderzoekslaboratorium. Daarnaast heeft het een overeenkomst ondertekend met COMAC om te assisteren bij het verkrijgen van de certificatie voor het civiele C919 vliegtuig. Wat betreft de samenwerking op R&D-gebied richt de focus van het NLR zich vooral op drie onderzoeksterreinen, te weten integratie, certificatie en flight testing. Daarnaast ondersteunt het NLR ook actief de NL industrie, zoals via de Partners International Business (PIB) D2RAGON en de China-programma’s van Fokker.

Deze contracten en overeenkomsten zijn het resultaat van jarenlange investeringen van het NLR in het onderhouden van contacten in China en van het gezamenlijk optrekken van overheid, industrie en kennisorganisaties, de Gouden Driehoek, op handelsmissies naar China. Het NLR speelt in deze Gouden Driehoek een belangrijke rol door toegepast onderzoek te verrichten en prototypes te ontwikkelen en daarmee het innoverend en concurrerend vermogen van de NL-Industrie te versterken.