Het Europese project AMU-LED wil in 2022 een veilige integratie van drones demonstreren in een stedelijke omgeving in Nederland, Spanje en het Verenigd Koninkrijk. Verschillende scenario’s komen daarbij aan bod, zoals vluchten met vliegende taxi’s voor personenvervoer en de inzet van drones voor ondersteuning bij politietaken en hulpdiensten.

Luchttaxi’s voor personen en drones voor het vervoeren van vracht of voor ondersteuning in noodsituaties vormen een toekomstige realiteit. Stedelijke luchtmobiliteit, oftewel Urban Air Mobility (UAM), biedt daarbij de mogelijkheid om steden duurzamer en ‘slimmer’ te maken. Dit vooruitzicht heeft geleid tot het project ‘Air Mobility Urban – Large Experimental Demonstrations’ (AMU-LED), een H2020-project van de Europese Commissie met als belangrijkste doel: het aantonen van de veilige integratie van verschillende soorten drone-operaties in het luchtruim van onze steden.

Namens NLR is Senior R&D Manager Henk Hesselink de technical manager van het grootschalige project: “Een van de betrokken partners laat nu al in China toeristen een rondvlucht maken in een drone die bestuurd wordt vanaf de grond. Er moet nog veel geregeld worden, maar zo concreet zouden wij het ook willen maken: zonder meevliegende piloot, personen en vracht vervoeren gecoördineerd in U-space – een in hoge mate geautomatiseerde luchtverkeersleiding voor drones.”

Het is dan ook een ambitieus initiatief dat met een looptijd van twee jaar, in 2022 zal leiden tot een van de grootste demonstraties van de toepassing van drones voor stedelijke mobiliteit ooit. Er zijn locaties gekozen in drie verschillende landen: Santiago de Compostela in Spanje, Cranfield in het Verenigd Koninkrijk en Amsterdam, Rotterdam en Enschede in Nederland.

In totaal zijn bij het project 17 verschillende entiteiten uit Europa en de Verenigde Staten betrokken. Gecoördineerd door everis, bestaat het consortium uit een groot aantal prominente partijen: Airbus, AirHub, Altitude Angel, ANRA Technologies, Boeing Research & Technology-Europe, FADA-CATEC, Cranfield University, EHang, ENAIRE, Gemeente Amsterdam , INECO, ITG, Jeppesen, NLR, Space53 en Tecnalia.

Meer dan 100 vlieguren in steden
De verwachte testen en demonstraties voor het AMU-LED-project omvatten meer dan 100 vlieguren. Diverse soorten drones en dronevluchten worden gecombineerd, waarbij rekening wordt gehouden met verschillende scenario’s, usecases en toepassingen. Deze zullen bestaan uit luchttaxi-vluchten, vrachtvervoer, levering van medische apparatuur, inspectie van infrastructuur, politietoezicht en ondersteuning van hulpdiensten.

“Wereldwijd wordt UAM een hot item. Zelfs onze Nederlandse minister van IenW noemde in haar opening van de laatste Amsterdam Drone Week de luchttaxi’s die mogelijk boven de Nederlandse steden gaan vliegen. Wij kunnen als drone-innovatiecluster niet wachten om daadwerkelijk in de praktijk met deze nieuwe technologie aan de slag te gaan. We voorzien goede kansen voor Nederlandse ontwikkelaars om hierin een internationale marktpositie op te bouwen, mits we in dit project kunnen aantonen dat dat veilig en verantwoord kan”, aldus Marc Sandelowsky van drone innovatie- en testcenter Space53.

Door het uitvoeren van praktijkgerichte testen en simulaties zal het project onderzoeken en demonstreren hoe wegen op de grond kunnen worden ontlast, het vervoer van mensen en goederen kan worden verbeterd, reistijden kunnen worden verkort, luchtvervuiling kan worden teruggebracht en verkeersongevallen kunnen worden verminderd. Met behulp van de gegevens die de verschillende testen en demonstraties zullen opleveren, zal AMU-LED waardevolle informatie kunnen aandragen aan regelgevende instanties zoals EASA, het Europese Agentschap voor de veiligheid van de luchtvaart. Uiteindelijk draagt het project bij aan de ontwikkeling van wet- en regelgeving voor het gebruik van onbemande systemen voor stedelijke (lucht)mobiliteit.

Een verbintenis voor de evolutie van luchtverkeersmanagement
AMU-LED is een H2020-project van de Europese Commissie, binnen het SESAR-programma (Single European Sky ATM Research). SESAR streeft naar modernisering van luchtverkeersmanagement in Europa, waarin Urban Air Mobility (UAM) een prominente rol speelt. Het vereist de ontwikkeling van nieuwe concepten en regelgeving om een duurzaam en integraal werkend systeem binnen het huidige luchtverkeer te ontwerpen en mogelijk te maken.

“Het AMU-LED project vormt een prachtige kans om de meerwaarde van UAM voor de maatschappij te laten zien en brengt nieuwe technieken als 5G, kunstmatige intelligentie en drones samen. We kijken er naar uit om te laten zien wat de Nederlandse drone-industrie in huis heeft”, zegt Stephan van Vuren, Co-Founder bij drone softwareontwikkelaar en adviesbureau AirHub.

Het uitgebreide en multidisciplinaire team van AMU-LED bestaat uit experts op het gebied van luchtverkeersoplossingen, simulaties en drone-operaties, professionals van onderzoekscentra, wetgevers en specialisten met betrekking tot het uitvoeren van testen en demonstraties.

This project has received funding from the SESAR Joint Undertaking under the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 101017702.