gas turbine performance and design

Vorige week heeft NLR de dr.ir. B.M. Speeprijs uitgereikt. Hiermee spreekt NLR zijn waardering uit voor uitzonderlijke wetenschappelijke bijdragen die medewerkers leveren op het gebied van lucht- en ruimtevaarttechnologie.

CEO Michel Peters en de voorzitter van de jury André de Boer hebben opnieuw de dr.ir. B.M. Speeprijs uitgereikt. Van alle inzendingen werden er drie genomineerd:

  • Dhr. Eussen voor zijn aanpak op het gebied van energie- en vermogenshuishouding in vliegtuigen.
  • De heren Dumoulin en Laban vanwege hun efficiënte en effectieve testmethode met het onderzoeksvliegtuig van NLR/TU Delft als referentie voor kalibraties van (andere) vliegtuigen.
  • Dhr. Heijstek voor zijn efficiënter meetprogramma voor de kalibratie van Instrument Landing Systemen (ILS) – om vliegtuigen veilig te laten landen.

De voorkeur werd uiteindelijk uitgesproken voor de inzending van Eussen als erkenning voor zijn uitstekende bijdrage op het gebied van energie- en vermogenshuishouding in vliegtuigen. Volgens de jury heeft hij – met zijn technisch-wetenschappelijke kennis, in combinatie met een vasthoudende en doelgerichte aanpak – samen met zijn team een strategisch programma neergezet, dat een positieve bijdrage levert aan de internationale reputatie van NLR.

De gekozen geïntegreerde ketenbenadering van Eussen – met numerieke modellering en analyse, verschillende manieren van testen en het uitvoeren van vliegproeven – is een prachtig voorbeeld van een multidisciplinair project, met bijdragen van (inter)nationale partners en alle NLR-divisies.

Dr.ir. B.M. Spee
Ben Spee was algemeen directeur van NLR gedurende de periode 1988 tot 2001. Gedurende zijn tijd als directeur kwam de Duits-Nederlandse Windtunnel (DNW) tot stand en bereikte de NLR-organisatie zijn grootste omvang. De Dr.ir. B.M. Spee-prijs werd na zijn pensionering ingesteld voor uitzonderlijke wetenschappelijke bijdragen van NLR-medewerkers.

Deze prijs gaat naar de NLR-medewerk(st)er die een uitzonderlijke technisch en/of wetenschappelijke bijdrage heeft geleverd. Dat kan een publicatie zijn of het vervullen van een prominente rol bij het realiseren van een belangrijke verbetering dan wel vernieuwing op het gebied van de lucht- en ruimtevaarttechnologie. Alle medewerkers van NLR komen in aanmerking. Ook degenen die zijn gedetacheerd bij DNW.

De dr.ir. B.M. Speeprijs wordt elk jaar afgewisseld met een algemene prijs voor bijzondere prestaties die buiten de criteria voor de Speeprijs vallen.